ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ е партньор на Асоциация „Иновативен трансфер на знания“ , която изпълнява проект № 25-00-67, номер по програма на НПИМД-КО2-057/2023, с наименование “Бъди герой”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от закона за хазарта за 2023 г.
Проектът има за цел да повиши осведомеността на младите хора, като разшири техните познания по превенция от бедствия, чрез методите на неформалното образование и използвайки съвременни комуникационни канали като: Facebook, Instagram и Youtube.

Ние вярваме, че всеки един човек носи отговорност за живота си и трябва да знае и да бъде подготвен в извънредна ситуация. Именно затова  проектът се казва “Бъди герой” защото всеки може да бъде герой за себе си, своите близки, приятели и обществото като цяло, ако знае как да реагира.

По проекта са създадени три видеоклипа засягащи темите за: „Наводнения“, „Пожари“ и „Земетресения“, които са със свободен достъп онлайн. Също така са изработени кратки джобни наръчници в помощ на младите хора на България, както и други печатни материали.

За разпространение на основни мерки за защита при бедствия ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ разпространи между всички ученици създадените печатни материали, като се надяваме да стимулираме инициативността на младите хора, насърчаване на гражданската ангажираност и формиране на социално отговорно поведение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *