Правилник

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети.

Покани

Покана за провеждане на събрание – 4.9.2020 г.
Покана за провеждане на събрание – 15.10.2019 г.
Покана за провеждане на събрание – 10.9.2018 г.
Покана за провеждане на събрание – 11.9.2017 г.
Покана за провеждане на събрание – 31.5.2017 г.
Покана за провеждане на събрание – 1
1.1.2017 г.
Покана за провеждане на събрание – 9.12.2016 г.

Заповеди

Заповед № РД-15-367 / 29.12.2016
Заповед № РД-15-164 / 11.11.2016
Заповед № РД-15-163 / 11.11.2016
Заповед № РД-15-160 / 11.11.2016