лого-специалност-компютърна-техника-и-технологии

Актуална и високо ценена професионална подготовка в една от най-перспективните технически области – IT сферата.

Компютърните технологии обхващат огромна част от нашето ежедневие, а компютрите са навсякъде около нас. Те определят начина, по който живеем и работим.

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език

Срок на обучение

Степен на професионална квалификация

Образование

Специалност № 5230501

Професия № 523050

Професионално направление № 523

5 години

III

Средно

Компютърнa техника и технологии

Техник на компютърни системи

Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Курсът на обучение е свързан с придобиване на знания и практически умения за съвременните микропроцесори и компютърни системи, периферни устройства и различни компютърни компоненти; конфигуриране, тестване и поддържане на компютърни системи и периферни устройства; инсталиране и работа с операционни системи и приложения; компютърно проектиране на електронни схеми; проектиране и работа с бази данни, web дизайн.

Акцентът е върху дисциплини, осигуряващи задълбочени познания в областта на перспективни направления като “Архитектура и асемблиране на компютърните системи и мрежи”. Обучението по специалност “Компютърна техника и технологии”  включва интензивно изучаване на английски език, както и часове по втори чужд език и чужд език по професията.

Професионалното обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория и практика на професията, съгласно ДОС и Национални изпитни програми. Успешно завършено професионално обучение с придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучението по специалността се провежда в компютърни зали и специализирани лаборатории, оборудвани със съвременна техника и софтуерни продукти. Гимназията разполага с компютърни лаборатории използващи модерни терминално и десктоп  оборудване работещи  под операционни системи Windows, Linux, МасOS.

Обучението се извършва от висококвалифицирани преподаватели и е тясно свързано с потребностите на пазара на труда.  Учебната програма е в крак със световните тенденции в областта на IT технологиите.

От 2019 г.  учениците с добри постижения имат възможност да се обучават безплатно в някоя от Академиите  на гимназията
Cisco, Mikrotik или CompTia.

Компютърна техника и технологии

Знания и умения

 • Асемблиране на компютърни системи и периферни устройства;
 • Рециклиране и реновиране на компютърни системи и периферни устройства;
 • Инсталиране, конфигуриране на операционни системи
 • Избор на модули и средства изграждане на компютърни мрежи; 
 • Избор на компоненти за изграждане на компютърни системи;
 • Диагностика и ремонт на компютърни системи и периферни устройства;
 • Работа с приложен и системен софтуер;
 • Компютърното проектиране;
 • Приложно програмиране;
 • Програмиране Web дизайн;
 • Чуждоезиково обучение
Компютърна техника и технологии

Професионална реализация

 • Офиси на компютърни фирми
 • Фирми от IT сектора
 • Софтуерни компании
 • В сферата на услугите
 • Мобилни оператори 
 • Цифрови, кабелни и ефирни телевизии
 • Монтаж на видеокамери по обекти
 • Сервизни техници
 • Собствен бизнес в областта на мрежовите и ИТ технологиите
 • Монтаж на компютърна техника в производствени обекти
 • Изграждане на компютърни мрежи в обекти

В гимназията се провежда и онлайн обучение с помощта на Microsoft Teams и облачната платформа Microsoft365 с актуално учебно съдържание по програма, предназначено за нашите ученици.

За повече информация в ПГЕХТ консултативен кабинет стая 202 тел. 064 / 840825 или 087 / 9832576