Mikrotik Мрежова академия

mikrotik - мрежова академия

Какво е MikroTik Мрежова Академия ?

MikroTik е латвийска компания, основана през 1996 г. с основна дейност разработване на рутери и безжични ISP системи. Фирмата вече предлага хардуер и софтуер за интернет свързаност в повечето страни по света. 

Опитът в използването на индустриален стандарт за хардуер и цялостни системи за маршрутизиране, позволи на компанията да създаде през 1997 г. софтуерната система RouterOS, която осигурява широка стабилност, контрол и гъвкавост за всички видове интерфейси за данни и маршрутизация.

ПГ по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров” – гр. Плевен е първото училище в България, което стана MikroTik Академия. Основната цел, която си поставя Академията при ПГЕХТ, е ефективно профилирано образование на специалисти в областта на компютърните мрежи, изградени с продукти и решения на MikroTik. Най-добрите ученици от ПГЕХТ ще преминават курс и ще имат възможност да получат сертификат MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) след успешно положен изпит.

Сертификатът MTCNA е международно признат и разпознаваем. Успешно положилите изпит ще получат Безплатен RouterOS ниво 4 лиценз. Знанията и уменията предоставяни в MikroTik академията създават предпоставки за многостранна реализация на учениците в традиционните телекомуникации и в специализираните области на мрежовите системи за управление на отговорни технологични процеси.

Гимназията разполага със следните квалифицирани MikroTik инструктори: инж. М. Въткова, инж. С. Стоянова

Обратно най-отгоре