Компютърни мрежи

лого-специалност-компютърни-мрежи

Една от най-модерните и динамично развиващите се области на техниката и технологиите в днешно време

Област, в която се влагат огромни инвестиции и работят водещи технологични компании в света, с най-ниска безработица и постоянна нужда от квалифицирани кадри.

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език

Срок на обучение

Степен на професионална квалификация

Образование

Специалност № 5230502

Професия № 523050

Професионално направление № 52

5 години

III

Средно

Компютърни мрежи

Техник на компютърни системи

Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Курсът на обучение позволява изграждане  на професионални умения и компетенции за проектиране, изграждане и администриране на компютърни мрежи; хардуерна и софтуерна диагностика на КМ, информационна сигурност, конфигуриране, тестване и поддържане на компютърни системи и периферни устройства; инсталиране и работа с операционни системи и приложения; компютърно проектиране на електронни схеми; проектиране и работа с бази данни, web дизайн и комуникационни технологии. Курсът на обучение включва интензивно изучаване на Английски език, както и изучаване на Втори чужд език и Чужд език по професията.

Професионалното обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория и практика на професията, съгласно ДОС и Национални изпитни програми. Успешно завършено професионално обучение с придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. Обучението по специалността се провежда в съвременни компютърни зали и специализирани лаборатории.
В курса на обучение се дава възможност на най-добрите ученици да проведат лятната си производствена практика в чужбина по програма „Еразъм+“.
Участието в международни проекти позволява на участниците да повишат своите професионални умения и компетентности, но  и да подобрят своите езикови умения.

От 2019 г.  учениците с добри постижения имат възможност да се обучават безплатно в някоя от Академиите на гимназията
Cisco, Mikrotik или CompTia.

компютърни мрежи

Знания и умения

 • Поддържане, тестване и защита на компютърни системи и периферни устройства
 • Избор на компоненти, модули и средства за изграждане на компютърни системи и мрежи
 • Приложен и системен софтуер и мрежови хардуер
 • Поддържане и администриране на мрежови операционни системи
 • Инсталиране, конфигуриране на операционни системи
 • Компютърното проектиране и програмиране
 • Структурно окабеляване
 • Изграждане и конфигуриране на VPN мрежи
 • Изграждане на мрежи с отдалечено управление
 • Изграждане на безжични компютърни мрежи
 • Изграждане на мрежи за видеонаблюдение
 • Чуждоезиково обучение
компютърни мрежи

Професионална реализация

 • Офиси на компютърни фирми
 • Фирми от IT сектора
 • Софтуерни компании
 • В сферата на услугите
 • Системни администратори
 • Администриране на сървъри
 • Монтаж на видеокамери по обекти
 • Сервизни техници
 • Собствен бизнес в областта на мрежовите и ИТ технологии
 • Монтаж на компютърна техника в производствени обекти
 • Изграждане на компютърни мрежи в обекти

В гимназията се провежда и онлайн обучение с помощта на Microsoft Teams и облачната платформа Microsoft365 с актуално учебно съдържание по програма, предназначено за нашите ученици.

За повече информация в ПГЕХТ консултативен кабинет стая 202 тел. 064 / 840825 или 087 / 9832576

Обратно най-отгоре