лого-специалност-технология-на-фармацевтични-и-парфюмерийно-козметични-продукти

Сериозна специалност и престижна професия

Фармацията е една от тези специалности, които само с името си създават усещане за стабилност и известна трудност. Това, разбира се, може да означава само едно: сигурна и престижна професия.

Фармацията съчетава в себе си познания по медицина, химия и биология, като неин основен предмет на изучаване е взаимодействието между медикаментите и човешкия организъм. Това е професия, при която теоретичните знания и практическите умения са в постоянно взаимодействие.

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език

Срок на обучение

Степен на професионална квалификация

Образование

Специалност № 5240110

Професия № 524010

Професионално направление № 524

5 години

III

Средно

Технология на фармац. и парфюмерийно – козмет. продукти

Химик – технолог

Химични продукти и технологии

По време на обучението си учениците получават знания по неогранична, органична и аналитична химия. Инструментални методи, процеси и апарати, микробиология, основните фармацевтични, хомеопатични и парфюмерийно-козметични производства и др.
Завършилите получават необходимата професионална квалификация и са подготвени да упражняват технологична, контролно-аналитична и организационно-управленска дейност в областта на производството на антибиотици, ензими, въглехидрати, алкохоли, органични киселини, фитопродукти, парфюми, козметика и други.

От 2019 г.  учениците с добри постижения имат възможност да се обучават безплатно в някоя от Академиите  на гимназията
Cisco, Mikrotik или CompTia.

Tехнология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

Знания и умения

 • характеристиката на основните суровини, използвани при фармацевтичните и парфюмерийно-козметични производства;
 • произхода на основните суровини за производство на парфюмерийно-козметични продукти;
 • технологичната последователност за включване в процеса на основни и спомагателни суровини и материали
  устройството на оборудването, използвано при основните технологични процеси;
 • определят съотношението на основни и спомагателни суровини за включване в технологичния процес съобразно технологичната документация;
 • параметрите на производствения процес и изискванията за качество на крайния продукт;
 • същността на технологичния процес в съответното производство и изискванията за качеството на крайния продукт;
Tехнология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

Професионална реализация

 • Дрогерии;
 • Билкови аптеки;
 • Фармацефтични предприятия;
 • Химични лаборатории;
 • Микробиологични лаборатории;

В гимназията се провежда и онлайн обучение с помощта на Microsoft Teams и облачната платформа Microsoft365 с актуално учебно съдържание по програма, предназначено за нашите ученици.

За повече информация в ПГЕХТ консултативен кабинет стая 202 тел. 064 / 840825 или 087 / 9832576