лого-специалност-приложно-програмиране

Професионалното направление в което се изучават съвременни програмни езици.

Придобиват се знания, умения и компетентности за работа с компютри, мобилни устройства, операционни системи, езици за програмиране, технически средства за печат, графика и анимация. 

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език

Срок на обучение

Степен на професионална квалификация

Образование

Специалност № 4810301

Професия № 481030

Професионално направление № 481

5 години

III

Средно

Приложно програмиране

Приложен програмист

Компютърни науки

Учениците изучават основните възможности за текстообразуващите редактори, електронни таблици, графични редактори и програми за презентации. Придобиват умения за архивиране на данни, диагностика и отстраняване на компютърни вируси. Бъдещите приложни програмисти усвояват работата с интегрирани среди за разработка, инструменти за моделиране, като могат да създават програмни продукти с обектно ориентирани езици, могат да създават, поддържат и администрират бази от данни в WWW и интернет, могат да създават WEB съдържание по зададен продукт.

Учениците от това професионално направление ще изучават всички съвременни програмни езици Java, Java Script, C#, C++, Visual C и др., които са и най-често използваните технологии за писане на компютърен код и създаване на мобилни апликации.

В учебните програми ще бъде заложено да придобият специфични знания и умения в областите хардуерен дизайн, облачни технологии, роботика, изкуствен интелект и киберсигурност, посредством допълнително заложени часове в учебния план.

От 2019 г.  учениците с добри постижения имат възможност да се обучават безплатно в някоя от Академиите  на гимназията Cisco, Mikrotik или CompTia.

Приложно програмиране

Знания и умения

 • Начините на представяне на данни и информация в паметтта на компютъра;
 • Базовите структури от данни в програмирането, техните обхвати, ограничения и особености;
 • Работа с хранилища на сорс код;
 • Работа с различни бройни системи;
 • Обработване на масиви и списъци;
 • Използване на дебъгер за проследяване изпълнението на кода и намиране на грешки;
 • Работа с таблични данни;
 • Работа с асоциативни масиви и речници;
 • Самостоятелно решаване на практически задачи
Приложно програмиране

Професионална реализация

 • Оператор периферни устройств;
 • Консултант, поддръжка на софтуер;
 • Оператор инсталиране на софтуер;
 • Техник, компютърно програмиране;
 • Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер;
 • Специалист интернет поддръжка;
 • Специалист поддръжка приложения;
 • Администратор уеб сайт;
 • Техник уеб сайт;
 • Уебмастер;
 • Мениджър уеб сайт.

В гимназията се провежда и онлайн обучение с помощта на Microsoft Teams и облачната платформа Microsoft365 с актуално учебно съдържание по програма, предназначено за нашите ученици.

За повече информация в ПГЕХТ консултативен кабинет стая 202 тел. 064 / 840825 или 087 / 9832576