Ръководство

Директор, Преподавател
Български език и литература

без снимка

Правда Трифонова

Зам.-директор, Преподавател
Химични технологии

без снимка

Анелия Атанасова

Зам.-директор, Преподавател
Право

Общообразователни предмети

без снимка

Преподавател
История и цивилизации

без снимка

Божана Иванушева

Преподавател
Английски език

без снимка

Валентина Гатева

Преподавател
Информационни технологии

без снимка

Валери Даков

Преподавател
Философия

без снимка

Димитринка Иванова

Преподавател
Български език и литература

без снимка

Ваня Згуровска

Преподавател
Физическо възпитание и спорт

без снимка

Василка Хараланова

Преподавател
Немски език

без снимка

Гергана Цветкова

Преподавател
Български език и литература

без снимка

Десислава Димитрова

Преподавател
Немски език

без снимка

Десислава Мацева

Преподавател
Програмиране, История и цивилизации

без снимка

Детелина Мирова

Преподавател
Физика и астрономия

без снимка

Евелина Икономова

Преподавател
Български език и литература

без снимка

Ива Банева

Преподавател
Английски език

без снимка

Катя Банкова-Кирилова

Преподавател
Счетоводител, Икономика

без снимка

Красимира Йолова

Преподавател
Английски език

без снимка

Малинка Цветкова

Преподавател
Биология и здравно образование

без снимка

Росица Трифонова

Преподавател
Математика

без снимка

Мирослав Драганов

Преподавател
Физическо възпитание и спорт

без снимка

Елка Йорданова

Преподавател
Руски език

без снимка

Ралица Марчева

Преподавател
Математика

без снимка

Росица Христова

Преподавател
Техническо чертане

без снимка

Светлана Христова

Преподавател
Английски език

без снимка

Христо Ангелов

Преподавател
Физическо възпитание и спорт

без снимка

Цветелина Карлукова

Преподавател
География и икономика

без снимка

Цветислава Цанова

Преподавател
Английски език

без снимка

Силвия Петкова

Училищен психолог

Професионална подготовка - компютърни специалности

без снимка

инж. Албена Кирилова

Преподавател
Приложно програмиране

без снимка

Преподавател
Компютърни архитектури

без снимка

инж. Емануил Новачев

Преподавател
Интернет програмиране

без снимка

инж. Веселин Димитров

Преподавател
Електротехника

без снимка

инж. Иво Иванов

Преподавател
Цифрова схемотехника

без снимка

инж. Марияна Въткова​

Преподавател
Компютърни мрежи

без снимка

инж. Милена Димитрова-Лакова​

Преподавател
Мрежови протоколи и технологии

без снимка

инж. Светозара Стоянова

Преподавател
Програмиране

без снимка

инж. Тихомира Влахова

Преподавател
Операционни системи

Професионална подготовка - химични специалности

без снимка

инж. Силвия Христова

Преподавател
Органична химия

без снимка

инж. Поляна Петкова

Преподавател
Неорганична химия

без снимка

инж. Весела Василева

Преподавател
Биоорганична химия

без снимка

инж. Цветомира Каменова

Преподавател
Химични технологии