Прием на ученици

Информация за прием 2022 г.

Прием за 5 г. с усвояване на специалност след VІІ клас и разширено изучаване на английски език.

Специалност - Приложно програмиране

Идентификатор

1045

Специалност

Приложно програмиране

Балообразуване

2 х тест по БЕЛ от НВО
+ 2 х тест по математика
от НВО
+ (1 х математика
+ 1 х физика и астрономия
от свидетелството
за основно образование)

Брой ученици

13

 

Специалност - Електронна търговия

Идентификатор

1055

Специалност

Електронна търговия

Балообразуване

2 х тест по БЕЛ от НВО
+ 2 х тест по математика
от НВО
+ (1 х математика
+ 1 х физика и астрономия
от свидетелството
за основно образование)

Брой ученици

13

Специалност - Компютърна техника и технологии

Идентификатор

1057

Специалност

Компютърна техника и технологии

Балообразуване

2 х тест по БЕЛ от НВО
+ 2 х тест по математика
от НВО
+ (1 х математика
+ 1 х физика и астрономия
от свидетелството
за основно образование)

Брой ученици

26

Специалност - Компютърни мрежи

Идентификатор

1061

Специалност

Компютърни мрежи

Балообразуване

2 х тест по БЕЛ от НВО
+ 2 х тест по математика
от НВО
+ (1 х математика
+ 1 х физика и астрономия
от свидетелството
за основно образование)

Брой ученици

26

Специалност - Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

Идентификатор

1069

Специалност

Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

Балообразуване

2 х тест по БЕЛ от НВО
+ 2 х тест по математика
от НВО
+ (1 х биология и здравно образование
+ 1 х химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование)

Брой ученици

13

Специалност - Технология на хомеопатичните и фитопродукти

Идентификатор

1069

Специалност

Технология на хомеопатичните и фитопродукти

Балообразуване

2 х тест по БЕЛ от НВО
+ 2 х тест по математика
от НВО
+ (1 х биология и здравно образование
+ 1 х химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование)

Брой ученици

13

Обратно най-отгоре