Прием на ученици

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

лого-специалност-компютърна-техника-и-технологии

Компютърна техника и технологии

Актуална и високо ценена професионална подготовка в една от най-перспективните технически области – IT сферата.

лого-специалност-компютърни-мрежи

Компютърни мрежи

Област, в която се влагат огромни инвестиции и работят водещи технологични компании в света, с най-ниска безработица и постоянна нужда от квалифицирани кадри.

лого-специалност-електронна-търговия

Електронна търговия

Електронната търговия се смята за основен раздел на електронния бизнес и базов сегмент от интернет икономиката.

лого-специалност-приложно-програмиране

Приложно програмиране

Професионалното направление в което се изучават съвременни програмни езици.

технология на фармацевтични и парфюмерийно - козметични продукти

Технология на фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти

Развитие на химията в последните години ни позволи да поддържаме комфортен живот в хармония с околната среда.

Технология на хомеопатичните и фито-продукти

Технология на хомеопатичните и фито-продукти

Развитието на биотехнологиите, енергийния мениджмънт, фармацията и парфюмерията разчита на тези знания и умения.

Информация за прием 2024 г.

Прием за 5 г. с усвояване на специалност след VІІ клас и разширено изучаване на английски език.

Специалност - Приложно програмиране

Идентификатор

1045

Специалност

Приложно програмиране

Балообразуване

2 х тест по БЕЛ от НВО
+ 2 х тест по математика
от НВО
+ (1 х информационни технологии
+ 1 х физика и астрономия
от свидетелството
за основно образование)

Брой ученици

13

 

Специалност - Електронна търговия

Идентификатор

1055

Специалност

Електронна търговия

Балообразуване

2 х тест по БЕЛ от НВО
+ 2 х тест по математика
от НВО
+ (1 х информационни технологии
+ 1 х физика и астрономия
от свидетелството
за основно образование)

Брой ученици

13

Специалност - Компютърна техника и технологии

Идентификатор

1057

Специалност

Компютърна техника и технологии

Балообразуване

2 х тест по БЕЛ от НВО
+ 2 х тест по математика
от НВО
+ (1 х информационни технологии
+ 1 х физика и астрономия
от свидетелството
за основно образование)

Брой ученици

26

Специалност - Компютърни мрежи

Идентификатор

1061

Специалност

Компютърни мрежи

Балообразуване

2 х тест по БЕЛ от НВО
+ 2 х тест по математика
от НВО
+ (1 х информационни технологии
+ 1 х физика и астрономия
от свидетелството
за основно образование)

Брой ученици

26

Специалност - Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

Идентификатор

1069

Специалност

Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

Балообразуване

2 х тест по БЕЛ от НВО
+ 2 х тест по математика
от НВО
+ (1 х биология и здравно образование
+ 1 х химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование)

Брой ученици

13

Специалност - Технология на хомеопатичните и фитопродукти

Идентификатор

1069

Специалност

Технология на хомеопатичните и фитопродукти

Балообразуване

2 х тест по БЕЛ от НВО
+ 2 х тест по математика
от НВО
+ (1 х биология и здравно образование
+ 1 х химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование)

Брой ученици

13

Обратно най-отгоре