За контакт

Моля, въведете вашето име и фамилия
Моля въведете валиден и активен e-mail адрес
Моля въведете вашето съобщение

За контакт:

гр. Плевен
ул. “Цар Самуил” 2
тел.: 064 840825
email: info-1500148@edu.mon.bg

Ръководство:

Директор:
тел.: 064 840825

Заместник-директори:
Учебна дейност
тел.: 064 848239

Учебно-производствена дейност
моб. тел.: 087 9456831

Администрация:

Главен счетоводител
тел.: 064 823762

Канцелария
тел.: 064 840825

Ученически съвет:

email: uch.suvet@pgeht.net

Обратно най-отгоре