Електронна търговия

лого-специалност-електронна-търговия

Електронната търговия се смята за основен раздел на електронния бизнес.

Тя е безспорно базов сегмент от интернет икономиката, генериращ огромен обем финансови транзакции. Понятието електронната търговия включва маркетинг, търговски предложения, продажби, даване под аренда, предоставяне на лиценз,  доставка на стоки, услуги и информация с използване на компютърни мрежи или интернет. 

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език

Срок на обучение

Степен на професионална квалификация

Образование

Специалност № 4820401

Професия № 482040

Професионално направление № 523

5 години

III

Средно

Електронна търговия

Организатор Интернет приложения

Приложна информатика

Завършилият специалност “Електронна търговия” и придобил трета степен на професионална квалификация организатор интернет приложения създава електронно съдържание под формата на тематично обособени страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия.

Той структурира и оформя текстовата информация в страниците, избира подходящи графични, аудио / видеоформати, създава анимирани обекти и текст, разработва дизайна на страниците, като се ръководи от предназначението и целевата група потребители на съдържанието.

От 2019 г.  учениците с добри постижения имат възможност да се обучават безплатно в някоя от Академиите  на гимназията
Cisco, Mikrotik или CompTia.

електронна търговия

Знания и умения

 • работи със сървърни езици за програмиране на интернет приложения;
 • работи със специализирани среди за програмиране на интернет приложения;
 • работи със средства за администриране на интернет приложения;
 • работи с определен софтуер за изграждане на интернет приложения;
 • работи с различни видове интернет приложения;
 • оформя дизайна на интернет приложения;
  структурира и организира текстова информация в бази данни;
 • създава и работи с основните заявки към база данни;
 • работи и знае характеристиките на протоколите за комуникация в интернет;
 • познава основните недостатъци на интернет приложенията и начините за тяхното отстраняване;
 • инсталира и настройва необходимия приложен и системен софтуер;
 • избира и прилага необходимите софтуер и технологии в зависимост от поставените задачи;
 • познава основните видове интернет приложения и принципите за тяхното изграждане;
 • описва етапите при изграждането на интернет приложения;
 • познава основите на информатиката и програмирането на комп. системи;
 • познава характеристиките на различни мултимедийни формати;
 • обработва графични изображения и видеоматериали;
електронна търговия

Професионална реализация

 • Експерт търговия;
 • Бизнес консултант;
 • Експерт продажби;
 • Търговски пълномощник;
 • Ръководител търговски екип;
 • Проектант уеб сайтове;
 • Консултант интернет програмиране;
 • Разработчик интернет приложения;
 • Консултант (промотьор) продажби;
 • Дистрибутор;
 • Търговски сътрудник;
 • Търговски посредник;
 • Специалист електронна търговия;
 • Специалист електронни продажби
 • Компютърен аниматор;
 • Художествен оформител;
 • Експерт предпечатна подготовка;
 • Мултимедиен дизайнер;
 • Уеб дизайнер;
 • Илюстратор;
 • Графичен дизайнер;
 • Дизайнер печатни издания;
 • Специалист дигитални изкуства;

В гимназията се провежда и онлайн обучение с помощта на Microsoft Teams и облачната платформа Microsoft365 с актуално учебно съдържание по програма, предназначено за нашите ученици.

За повече информация в ПГЕХТ консултативен кабинет стая 202 тел. 064 / 840825 или 087 / 9832576

Обратно най-отгоре