Извънкласни дейности

Занимания по интереси

Вълшебство в багра и тъкан

Дейностите са насочени към  изследване на традиционното българско облекло като универсален културен език, състоящ се от материални символи, които са проектирани да разкриват послания на различни социални и психологически нива.
Осъществявайки дейностите по програмата на Клуб „Вълшебство в багра и тъкaн”, учениците задълбочават знанията си, придобиват умения за изследователска дейност, за събиране и проучване на информация. Формира се траен интерес към фолклора и историята.

Ръководител: Евелина Икономова

График дизайн

Предназначението на провежданите занятия в клуба „График-Дизайн“ е разпределено в три отделни насоки за допълнително развитие на участващите в курса, чрез градивна провокация на креативността на младите възпитаници на нашето учебно заведение.

Ръководител: Емануил Новачев

Роботика

Създаването, управлението и внедряването на роботизирани системи в различни области на производството и бита изискват познаване на редица сензори, задвижване, програмен контрол и управление. Стъпка по стъпка с деветокласниците навлизаме в основите на роботиката: свързване и управление на малки постояннотокови двигатели и светлинна индикация, управление на сензори за контрол на движение, сензори за допир и температура, оптически сензори.

Ръководител: Иванка Грънчарова

Програмиране

Целта на клуба е учениците да развият абстрактно, логическо и алгоритмично мислене. Да придобият знания и умения за начините за описание и реализация на алгоритмите. Да създават самостоятелно програмен код с ниска степен на сложност. Формиране на алгоритмична култура.

Ръководител: Десислава Мацева

Светът на отворения код

Учениците придобиват знания и умения за работа с развойна Arduino платка, представяне на данните и информацията в програмния език на Arduino, работа с различни условни конструкции, основни електронни компоненти и принципа им на действие. Измерват електрически сигнали, проектират и моделират вградени системи, програмно осигуряване и разработка на програми на език от високо ниво.

Ръководител: Светозара Стоянова

Цифров свят

Клуб „Цифров свят” работи в областта на приложната електроника. Учениците проектират платки. Изработват електронни устройства. Откриват и отстранявават повреди в електронни схеми. Работят с измервателна апаратура. Целта е да се развият знанията по предметите електротехника, градивни елементи, аналогова схемотехника и да се повиши интереса към изучаването на електрониката.

Ръководител: Иво Иванов

Обратно най-отгоре