Клуб „Гейминг концепции“

За пръв път през тази учебна година 2023/2024 в нашето  училище се сформира клуб за занимания по интереси „Гейминг концепции“ с ръководител Росица Трифонова – учител по математика. Това е …

Вижте още