Прием за учебната 2023-2024 година.

Информация за учениците, кандидатстващи за прием в VIII клас за учебната 2023-2024 година УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Резултатите от изпитите по български език и литература и по математика от Национално …

Вижте още