програма-за-международно-оценяване-на-учениците
ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ беше сред избраните на случаен принцип училища от България, които тази година са включени в основното изследване на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA). Програмата е разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 90-те години като периодично международно стандартизирано оценяване на 15-годишните ученици. Тя възниква от необходимостта от разработване на индикатори за сравняване качеството на образованието в отделните държави. Оценяването на PISA традиционно обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки. На всеки етап акцентът се поставя върху една област, а другите две се оценяват със значително по-малък брой тестови задачи. В PISA 2022 приоритетно се оценяват познанията и уменията на учениците по  математика. Наред с проверката на математическата грамотност, тази година в PISA се поставят визуални и творчески задачи, чрез които се оценява творческото мислене на учениците. Изследването се провежда в електронен вариант чрез компютърно базиран тест. На 22 и 23 март 2022 година 50 ученици от гимназията се включиха изключително отговорно в усилията да представят достойно училището ни на едно от най-престижните международни сравнителни оценявания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *