Патронът на нашата гимназия, проф. Асен Златаров, е не само виден учен и общественик. Наред с научните си трудове, които са публикувани и в чужбина, развива активна литературна дейност , сред която са и лиричните му поеми. В дните на Златаровската седмица (06.02. 2024 – 19. 02. 2024) поставихме началото на една нова инициатива –  КОНКУРС ЗА ПИСМЕН ПРЕВОД ОТ ЧУЖД ЕЗИК НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.  Целта на състезанието е да популяризира преводаческото изкуство и дейност сред учениците, да открие таланти в писмения превод и да насърчи изучаването на чужд език и четенето на художествена литература.

Всеки език е неразривно свързан със специфичен културен, социален и географски контекст. Често пъти преводачите трябва да осмислят добре изказа си в случаи, когато на техния език не съществува еквивалент. Въпросът, който всички писмени преводачи си зададават, е: „Как мога да предам посланието?“. Добрият превод трябва да въздейства върху читателя по същия начин както оригиналният текст. Смисълът на превода и магията на речта се коренят в това да бъдат предадени не само думите, но и техните емоции. Освен това преводачът трябва да е добре запознат с граматиката, структурата и стила на текста и да има усет за контекст и тънките нюанси на значението.

Към конкурса имаше огромен интерес. Подбраните адаптирани четива бяха разпределени по нива, съответстващи на нивата на Европейската езикова рамка. Осмите класове се представиха с 22 ученици и превеждаха откъс от The Man in the Iron Mask в ниво А2. Почти същият брой участници от деветите класове буквално се забавляваха с начина на живот на британците с откъс от книгата на Джордж Майкс How to be an Alien, адаптирана в ниво В1.1. Предизвикателството пред 12 участници от 10 клас беше откъс от разказа на Едгар Алън По – The Mysterious Box, в ниво В1. Ниво В1 беше и подбраният адаптиран откъс от Pride and Prejudice на Джейн Остин за 12 участници от 11 клас.

Втори чужд език също беше включен в конкурса и макар да не се чувстваха много уверени в знанията си, успешният начин, по който се представиха 24 престрашили се участници от 10 и 11 клас, им показа, че могат да овладеят добре още един език, ако бъдат по-усърдни оттук нататък.   По немски език в 10 клас с ниво А1 избрахме откъс от  Teufel in Seide на Roland Dittrich, а на 11 клас предложихме Schlaflose Nacht от Leonhard Thoma. По руски език заинтригувахме любознателните  с откъси от разказите „Мой дом“, „Куст сирени“ и „Состязание“ в нива А1 и А2.

Въпреки ясно зададените критерии, оценяващите бяхме истински затруднени в излъчването на победителите, затова освен първо, второ и трето място за всички езици и нива посочихме и по една специална награда. Победителите получиха книгата „Малкият принц“ в превод на английски, немски и руски език. Всички 76 участници получиха грамоти и нашето обещание този конкурс да се превърне в ежегоден, за да изпитат тръпката от разлистване на страниците на истинска книга и да се потопят в автентичността на чужда култура, която да предадат на майчиния ни език.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *