Откриване на учебната 2023/2024 година

СЪОБЩЕНИЕ   Новата учебна година в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ ще бъде тържествено открита на 15.09.2023 г. Учениците трябва да се явят в двора на гимназията в 08:45 часа. Новоприетите …

Вижте още

Успешно приключи акредитиран проект № 2022-1-BG01-KA121-VET-000060404 “Европейски практики за професионално развитие” по програма “Еразъм +”

Ученици от 11 и 12 клас на ПГЕХТ “Проф. Асен Златаров”, през учебната 2022 – 2023 година, бяха бенефициери по проект № 2022-1-BG01-KA121-VET-000060404 “Европейски практики за професионално развитие” по програма …

Вижте още

Прием за учебната 2023-2024 година.

Информация за учениците, кандидатстващи за прием в VIII клас за учебната 2023-2024 година УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Резултатите от изпитите по български език и литература и по математика от Национално …

Вижте още

Успешно приключи проект № 2021-1-BG01-KA122-VET-000016780 “Европейски практики за професионално развитие” по програма “Еразъм +”

Успешно приключи проект № 2021-1-BG01-KA122-VET-000016780 “Европейски практики за професионално развитие” по програма “Еразъм +” Ученици от 11 и 12 клас на ПГЕХТ “Проф. Асен Златаров”, през учебната 2022 – 2023 …

Вижте още

Мелпомена отново намери свой храм в ПГЕХТ

Мелпомена отново намери свой храм в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“. На 20.06.2023 г. в залата на гимназията театралното студио, финансирано по НП „Заедно в изкуството и спорта“, представи част от …

Вижте още

Акредитиран проект по програма “Еразъм+” 2022

Проект „Европейски практики за професионално развитие”Договор № 2022-1-BG01-KA121-VET-000060404програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“,сектор “Професионално образование и обучение”Срок на договора 15 месеца от 01.06.2022 г. до 30.08.2023 …

Вижте още

Състезание по Английски език

Excellent is not enough! На 06.06 се проведе състезание по Английски език между четирите осми класа в ПГЕХТ „Асен Златаров“ под надслов Excellent is not enough! Събитието беше планирано  за …

Вижте още

Съвременни Златаровци отново покоряват върховете на знанието

Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите. В съвременното забързано ежедневие все по-често се нуждаем от проява на универсалните човешки ценности като доброта, съпричастност, подкрепа, отговорност и …

Вижте още

Здравноосигурителни задължения на завършващите средно образование

Какви са здравноосигурителни задължения на завършващите средно образование ? Абитуриентите плащат сами здравните си вноски ! Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От …

Вижте още