лого-специалност-технология-на-хомеопатичните-и-фитопродукти

Бъдещето на медицинската терапия

Растенията са били използвани за лечение на различни заболявания откакто човекът съществува. Повечето от тях се прилагат и сега, като разликата е тази, че днес ние вече знаем точните механизми на техния лечебен ефект.

Много от най-известните в света фармацевтични фирми използват лечебни растения за синтезирането на лекарства в различни области на медицината. Тенденцията е към непрекъснато увеличаване на техния брой и то в небивала конкуренция със синтетичните медикаменти. 

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език

Срок на обучение

Степен на професионална квалификация

Образование

Специалност № 5240114

Професия № 524010

Професионално направление № 524

5 години

III

Средно

Технология на хомеопатичните и фитопродукти

Химик – технолог

Химични продукти и технологии

Необходимостта от специалисти в лаборатории, изследователски звена в производствени фирми и институти, извършващи дейности в областта на фармацевтичните, парфюмерийно-козметичните и хомеопатичните производства, дава възможност за развитие на всички желаещи да се обучават в тази специалност.  

Възможностите на съвременната козметика, на предлаганите козметични продукти и услуги, говорят сами за себе си. Появяват се все повече нови средства и съответ­но нови специалисти и салони за красота базирали продуктите и услугите си изцяло на хомеопатични и фитопродукти.

От 2019 г.  учениците с добри постижения имат възможност да се обучават безплатно в някоя от Академиите  на гимназията Cisco, Mikrotik или CompTia.

Технология на хомеопатични и фитопродукти

Знания и умения

 • технологията на производство на лекарствени форми и хранителни добавки;
 • класификация на хомеопатични и фитопродукти;
 • прилагане на основни методи за създаване на хомеопатични и фитопродукти;
 • предназначението и действието на различните продукти
  обобщават и представят техническа и технологична информация;
 • лабораторно определяне на различни растителни компоненти
  микробиологично определяне на замърсители в суровини и продукти
Технология на хомеопатични и фитопродукти

Професионална реализация

 • Дрогерии;
 • Билкови аптеки;
 • Фармацефтични предприятия;
 • Химични лаборатории;
 • Микробиологични лаборатории;

В гимназията се провежда и онлайн обучение с помощта на Microsoft Teams и облачната платформа Microsoft365 с актуално учебно съдържание по програма, предназначено за нашите ученици.

За повече информация в ПГЕХТ консултативен кабинет стая 202 тел. 064 / 840825 или 087 / 9832576