В днешно време технологиите се явяват основен двигател за развитието на света, като го правят изключително динамичен и променящ се буквално всеки ден. С поглед към бъдещето, секторът на Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) ще играе все по- важна роля в развитието на страните от ЕС, като същият бележи повече от петкратен ръст за последните 10 години. Въпреки скоростното развитие на сектора, пред него се наблюдават стандартни пречки, присъщи за останалите отрасли в икономиката, които ограничават дори по-мащабното му развитие. Фондация Клийнтех България, в партньорство с Българска консултантска организация ЕООД и Кипърският технологичен университет обединяват експертизата си в борбата с основния проблем в сектор Информационни и комуникационни технологии- недостигът на квалифицирана работна ръка и половият дисбаланс в сектора – поглеждайки статистиката на ниво ЕС, на всеки 1000 жени само 24 от тях завършват висшето си образование в специалности, част от сектор “Информационни и комуникационни технологии“. Като основен фактор за създаването на половото неравенство в ИКТ се разглежда изграждането на негативни възприятия и стереотипи, че секторът е доминиран от мъже и място за жените в него няма. Подобни стереотипи повлияват негативно върху избора на кариера при младите жени, водещо до ясно изразено полово неравенство в сектора. Проектът GenGapsDIGI (Reducing Gender Gaps for the Digital Generation) се стреми да спомогне преодоляването на половото неравенство в сектор „Информационни и комуникационни технологии“ на територията на България и Кипър като насърчи предприемачеството при младите жени в дигиталния сектор и повиши увереността им за преодоляването на половите стереотипи в ИКТ сектора, допринасяйки за постигането на равнопоставеност при вземането на решения за избор на кариера. Прилагайки опита и експертизата на всеки от партньорите по проекта, се разработи Модел за поведенческа промяна, съдържат три отделни модула, всеки от които адресира специфична целева група, имаща влияние върху половото неравенство в ИКТ. Модул 1 „Училища“ е насочен към младите девойки в гимназии и средни училища, като предлага практики и дейности, съдържащи техники на геймификация, като метод за поведенческа промяна сред учениците. Модул 2 “Университети“ акцентира върху студентите, изправени пред трудния избор на бъдеща кариера, като съдържа интерактивни задачи, насочени към разбиването на стереотипите в ИКТ сектора и промотирането му сред млади девойки, изправени пред важни решения за бъдещето си. Компаниите от сферата на ИКТ са обект на Модул 3, който цели да им предостави иновативни решения за набирането на нови кадри от женски пол и задържането им като работна ръка в бъдеще. Целият този процес преминава през разчупване на стереотипите, описващи ИКТ сектора като доминиран от мъже, имащи слаб социален живот. Чрез различни методологии за привличане на таланти от женски пол, компаниите ще имат достъп до ново море от потенциални ИКТ кадри в лицето на младите дами, което неимоверно ще доведе до повишаване на производителността им в бъдеще. За да бъде оценена приложимостта на модела за поведенческа промяна, екипът по проект GenGapsDiGi проведе редица пилотни сесии със заинтересовани страни в България и Кипър. Ученици и студенти от различни градове в двете държави преминаха през практическите дейности, детайлно описани в първите два модула от Модела, за да се докоснат до спецификите на ИКТ, като разбият изградените стереотипи за сектора и участието на жени в него. В допълнение, повече от 30 ИКТ компании пилотно приложиха практиките в Модул “Компании“, като получената обратна връзка по отношение на приложимостта на модула ще спомогне за финализирането на Модела за поведенческа промяна и ще разшири приложимостта му сред различните направления в ИКТ сектора. За да бъдат част от проекта, ученици и студенти от България и Кипър взеха участие в хакатони, търсещи иновативни решения за борбата с половото неравенство и промотирането на ИКТ сектора сред млади жени, като печелившите отбори бяха наградени с участие във финалната конференция по проекта “Girls in Technology”, проведена на 03.06.2022 г. в Лимасол, Кипър. Предстоящите срещи с представители на публичните власти и компании от ИКТ сектора ще предоставят възможност на екипа на GenGapsDiGi да представи постигнатото в борбата срещу половото неравенство в сектора до момента и ще очертае следващите стъпки пред партньорите за подобряване на половия баланс в сектора и прилагането на постигнатите резултати от проекта в бъдещия пазар на труда. Ако искате да научите повече за GenGapsDiGi, дейностите по проекта- предстоящи и бъдещи, както и за консорциумът от партньори, изпълняващ реализацията на проекта, моля посетете нашия уебсайт – www.gengapsdigi.eu
Обратно най-отгоре