Акредитиран проект по програма “Еразъм+” 2022

Проект „Европейски практики за професионално развитие”Договор № 2022-1-BG01-KA121-VET-000060404програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“,сектор “Професионално образование и обучение”Срок на договора 15 месеца от 01.06.2022 г. до 30.08.2023 …

Вижте още