Често задавани въпроси във връзка с приема след седми клас

За да видите отговорите, моля кликнете върху въпрос.

Всички ученици, които през тази учебна година завършват седми клас, през месец юни се явяват на Национално външно оценяване. Националното външно оценяване по български език и литература и Националното външно оценяване по математика са и приемни изпити за вход в профилираните гимназии, в профилираните паралелки в СУ и в професионалните гимназии, в които се осъществява прием след завършен 7. клас (с изключение на националните и спортните училища).
За да могат да продължат образованието си в по-горен етап, трябва да кандидатстват всички седмокласници, независимо дали са положили успешно приемните изпити.

Страницата е само за информация. Следва да се изчака получаване на Свидетелство за основно образование, в което освен оценките от етапа на обучение, ще фигурират и точките от НВО.

Документи за кандидатстване след завършено основно образование се подават за I етап – от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. вкл. и за III етап – от 26.07.2022 г. до 27.07.2022 г. вкл.:

 • електронно: infopriem.mon.bg (препоръчва се, без ограничение на работно време и почивни дни); или
 • в училище, включено в т. 1 от заповед на Началника на РУО-Плевен.

Във II етап на класиране могат да участват ученици, които са класирани след първи етап, но не са удовлетворени от приема си. В този случай те имат право да подадат заявление за участие във II етап на класиране, но без право да пренареждат желанията, които са подредили при кандидатстването за I етап.
В този случай те могат да бъдат класирани или за същото желание, или за по-горно. Заявления за участие във II етап на класиране се подават от 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г. в училището, където е класиран ученикът на I етап, при условие, че желае участие в повторно класиране за по-високо желание, без право за пренареждане на желанията;
Във II етап на класиране участват автоматично и ученици, които са кандидатствали и не са били класирани след I етап, без да е нужно подаване на ново заявление.

Документите, необходими за кандидатстване след седми клас са:

 • Заявление, което се подава от ученика в присъствие на родител;
 • Документ за самоличност на кандидата – най-често ученическа лична карта;
 • За кандидатстване в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – оригинал на медицинско свидетелство.

Документите се подават от учениците в присъствието на техен родител.

Сроковете за обявяване на приетите ученици и записването им, са следните:

Първи етап на класиране и записване:

 • обявяване на списъците с приетите ученици – до 12.07.2022 г.
 • записване в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – всеки работен ден от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч.

Втори етап на класиране и записване:

 • обявяване на списъците с приетите ученици – до 20.07.2022 г.
 • записване в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – всеки работен ден от 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч.
 • обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 25.07.2022 г.

Трети етап на класиране и записване:

 • подаване на документи за участие в трети етап на класиране – от 26.07.2022 г. до 27.07.2022 г. от 8:00 ч. до 17:00 ч.
 • обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29.07.2022 г.
 • записване в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – от 01.07.2022 г. до 02.08.2022 г. от 8:00 ч. до 14:30 ч.

При записване на ученик, който е приет за обучение в профилирана или професионална паралелка в Държавен план – прием, се предоставят следните документи:

 • Заявление за записване, което ще получите от комисията, приемаща документи;
 • Оригинал на Свидетелство за основно образование;
 • Оригинал на Медицинско свидетелство.

Удостоверение за преместване не се изисква, когато учениците са преминали през Държавен план-прием, затова не е необходимо да изисквате такова от старото си училище.

Ако не сте удовлетворени от приема си на първи етап на класиране, следва да подадете заявление в училището, където сте приети, за участие във втори етап на класиране (т.е. не се записвате в него, а заявявате желание за ново класиране). Ако не се запишете или не подадете заявление за участие във втори етап на класиране, губите мястото си и ще можете да кандидатствате отново на трети етап, но само за останалите незаети места.
Важно: При подаване на заявление за участие във втори етап на класиране, нямате възможност да пренареждате желанията си, които сте посочили при подаване на пакета с документи в училището-гнездо. Вие само заявявате участие в класиране за по-желан профил/професия от този, за който сте класиран. Мястото Ви от първи етап е гарантирано, докато не се изкачите по-нагоре в желанията си. Електронната система може или да Ви класира за по-желан профил, или за същия, който вече знаете.

Пример: Кандидатствате за 4 профила и на първи етап на класиране сте приети по трето поредно желание. Решавате, че искате да опитате да се класирате на втори етап за по-желан от Вас профил. Подавате заявление за участие във втори етап на класиране. Възможностите са:
1. ако има незаети места (незаписали се ученици) от първото класиране, електронната система отново ще Ви класира по бал и ако Вашият е достатъчен, можете да заемете някой от профилите по първо или второ желание;
2. ако обаче балът Ви отново не е достатъчно висок, системата пак ще посочи профила от третото Ви желание, който вече Ви е гарантиран.
Обърнете внимание, че ако системата Ви класира за по-високо желание, Вие автоматично освобождавате мястото от първото класиране, тъй като вече сте се изкачили нагоре в желанията си.

Ученици, които са подали документи за участие в Държавен план-прием, но не са класирани за никоя от желаните от тях паралелки на първи етап на класиране, участват автоматично за незаетите места на втори етап, заедно с приетите, но незаписали се на първи етап на класиране, заявили участие за втори етап на класиране.

Ако след втория етап отново не сте класирани в никое училище или не сте удовлетворени от приема си, може да заявите желание за участие в трети етап на класиране. Заявленията се подават в училищата-гнезда, както и в сайта infopriem.mon.bg. В това заявление можете да посочите профили/професии, в които има незаети места, различни от желанията при първоначалното кандидатстване.

Внимание: Ученици, които не са удовлетворени от класирането си от втория етап, могат да подадат заявление за участие в трети етап, само ако не се запишат в училището, в което са били приети след втори етап – т.е. мястото се губи. Кандидатства се само за останалите свободни позиции в системата – НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА!

В третия етап на класиране могат да участват и ученици, които не са подавали документи до този момент за участие в приема след седми клас. Достатъчно е да са придобили основно образование в годината на кандидатстването.

В професионална гимназия по електроника и химични технологии може да посетите консултативен кабинет 202 или секретар.
За повече информация ни потърсете на следните телефони:  GSM: 0879456831 или тел.: 064/840825

За допълнителни въпроси различни от публикуваните, може да се свържете с нас като ни пишете и чрез
формуляра в страницата За контакт.

Обратно най-отгоре