Проектът се финансира от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ 20142020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, от пандемията от COVID19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACTEU)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *