Калин Йончев

директор - Калин Йончев

Професионално направление

Име, фамилия: Калин Йончев

Образование и обучение: Висше – магистър
Специалност: Българска филология
Придобита квалификация: Специалист по български език и литература и преподавател в средните училища

Длъжност: Директор

Трудов стаж: 32 години

Допълнителна квалификация:
Втора степен на ПКС
Специализация – Ръководство и управление на образованието

Основни научни интереси:
Областта на филологията, философията, историята, икономика и управление на икономически структури

E-mail: himia_ pleven@abv.bg

Обратно най-отгоре