Боруш Сагунов

без снимка

Професионално направление

Име, фамилия: Боруш Сагунов

Образование и обучение: Висше – магистър
Специалност: Автоматизация на производството 
Специалност: Изчислителна техника, електроника и автоматика

Длъжност: Преподавател

Трудов стаж: 37 години

Допълнителна квалификация:
Първа степен на ПКС
Cisco специалист и инструктор – IT Essentials
Cisco специалист и инструктор по компютърни мрежи – IP v.6
Проф. квалификация – Информатика и информационни технологии
Втора степен на ПКС
Трета степен на ПКС
Четвърта степен на ПКС
Cisco специалист и инструктор по компютърни мрежи – IP v.4
Пета степен на ПКС
Проф. квалификация – Фирмени финанси

Основни научни интереси:
Компютърна техника и технологии, организация на обучението по компютърна техника и технологии.

E-mail: b.sagunov@mail.bg

Обратно най-отгоре