Аксения Кръстева

без снимка

Професионално направление

Име, фамилия: Аксения Кръстева

Образование и обучение: Висше – Магистър
Специалност: Политология, дипломация и национална сигурност
Специалност: Антична история и култура
Специалност: Етнолог – историк
Специалност: Английски език

Длъжност: Преподавател

Трудов стаж: 12 години

Допълнителна квалификация:
Пета степен на ПКС

Основни научни интереси:
История и археология, етнография, антропология, военно дело и политология, ГО.

E-mail: akpani84@abv.bg

Обратно най-отгоре