Информация за учениците, кандидатстващи за прием в VIII клас за учебната 2023-2024 година

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Резултатите от изпитите по български език и литература и по математика от Национално външно оценяване в VII клас и от изпитите за проверка на способностите са обявени в електронната платформа на адрес:
Единна информационна система за изпити и прием

Резултатите от изпитите се обявяват само в точки и не се трансформират в оценки.

Достъп до електронната платформа има всеки ученик чрез входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището, в което се обучава.

Заявяване за участие в първи, в трети и в четвърти етап на класиране ще се осъществява само по електронен път /online/.

Подаването на заявления за участие в първо, в трето и в четвърто класиране може да се осъществи по един от следните начини:

 • По електронен път от родителите чрез електронната платформа;
 • В определени училища-центрове, в които ще се приемат документи за участие в класирането.

Какво е важно да знаете при подаване на документите за участие в приема в VIII клас?

 1. За участие в държавния план-прием, учениците успешно завършили VII клас, подават до началника на РУО-Плевен следните документи:
 • Заявление за участие в първи, в трети и в четвърти етап на класиране по образец с подредени желания;
 • Свидетелство за завършено основно образование, когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването;
 • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии
 • Удостоверение за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави.

При подаване на заявлението в училище-център задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като се изисква подпис в заявлението от ученика и родителя.

 1. При подреждане на желанията в заявлението за участие в класирането:
 • Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Изборът на паралелките (по профили и/или по специалности от професии) се осъществява от падащо меню в електронната платформа. Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област.
 • Препоръчително е да се посочат повече желани паралелки. Паралелките се подреждат по реда на тяхната привлекателност за ученика – започва се от най-желаните, към по-малко желаните.
 • Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система.

Какво е важно да знаете за класирането?

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от РУО – Плевен, в четири етапа.

 • Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.
 • След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

В периода от 05 до 07 юли 2023 г. включително се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас по профили и специалности от професии.

До 12 юли 2023 г. ще бъдат обявени списъците с приети ученици на първи етап на класиране.
Учениците се записват в училището, в което са приети с оригиналите на документите си (оригиналното свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство, приложимо само за професионалните паралелки).

Срокът за записване на приетите ученици на първи етап на класиране е в периода 13–17 юли 2023 г. Записването на ученика се извършва в училището, в което е класиран.

Ако ученикът е класиран по второ или следващо желание, но класирането не го удовлетворява, в същия срок (до 17 юли 2023 г.) той подава заявление за участие във втория етап на класирането – в училището, където е класиран, като не се променят и не се пренареждат желанията.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране в срок до 17 юли 2023 г., губи мястото си от първото класиране.

Във втория етап на класиране участват учениците, които:

 • не са класирани в нито едно училище в областта;
 • са класирани по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап.

Неприетите ученици на първи етап участват във втория етап, без да подават заявления.

До 19 юли 2023 г. се обявяват списъците на приетите ученици на втори етап на класиране.

В периода 20 – 24 юли 2023 г., ученици, класирани на втори етап се записват в училището, в което са приети.

В срок до 25 юли 2023 г. се обявява броят на свободните места за трети етап на класиране.

В периода 26 – 27 юли 2023 г. се подават документи за участие в трети етап на класиране, като в заявлението кандидатите подреждат желанията си за обявените свободни места по училища/ паралелки.

В третия етап на класиране участват:

 • ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием;
 • ученици, които не са кандидатствали до момента.

Списъците на приетите на третия етап на класиране ще бъдат оповестени до 31 юли 2023 г.

В периода 01 – 02 август 2023 г., ученици, класирани на трети етап се записват в училището, в което са приети.

На 04 август 2023 г. се обявяват свободните места за четвърти етап на класиране.

В периода 07-08 август 2023 г. ще се подават заявления за участие в четвърти етап на класиране онлайн или в училището-център, с подредени желания за класиране за обявените свободни места по училища/ паралелки.

В четвъртия етап на класиране участват:

 • ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием;
 • ученици, които не са кандидатствали до момента.

До 10 август 2023 г. се обявяват резултатите от четвърти етап на класиране.

В периода 11-14 август 2023 г. ученици, класирани на четвърти етап се записват в училището, в което са приети.

До 16 август 2023 г. се обявяват свободните места след четвърти етап на класиране.

След 16 август 2023 г. до 10 септември 2023 г. заявленията за попълване на свободните места след четвърти етап се подават до директора на училището, за което ученикът кандидатства. Графикът за приемане на заявления за попълване на свободните места се определя от директора на училището.

Училища – центрове за прием на документи за участие в първи (05 – 07 юли 2023 г.), в трети етап (26-27 юли 2023 г. вкл.) и в четвърти етап (07-08 август 2023 г.) на класиране за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършено основно образование

ОбщинаУчилище-център, населено мястоАдресЩе приема документи на:
ПлевенОУ „Васил Левски“ гр. Плевенул. “Стара планина” № 6I и III етап
ПлевенОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Плевенкв. „Сторгозия“, ул.”Д-р П. Берон” № 2I и IV етап

 Работно време на училищата – центрове за прием на документи:

І класиране: 05.07 до 07.07.2023 г. – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: 26.07 до 27.07.2023 г. – 08.00 до 18.00 часа

ІV класиране: 07.08 до 08.08.2023 г. – 08.00 до 18.00 часа

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *