Ученици от 11 и 12 клас на ПГЕХТ “Проф. Асен Златаров”, през учебната 2022 – 2023 година, бяха бенефициери по проект № 2022-1-BG01-KA121-VET-000060404 “Европейски практики за професионално развитие” по програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1, сектор “Професионално образование и обучение“, със срок  15 месеца – от 01.06.2022 г. до 30.08.2023 г.
Проектът имаше за цел да бъде предоставена възможност на младежите да проведат практика в реална работна среда, която да надгради техните базови професионални знания, умения и компетентности, получени в училище, да ги направи по – адаптивни към новостите в съвременния свят, в съответствие с непрекъснато нарастващите потребности и изисквания на европейския пазар на труда. Проектът предостави възможност и на педагогическите специалисти да разширят познанията си за интердисциплинарното STEM обучение, като адаптират работата си към водещи европейски модели за използване на STEM.
Учителите проведоха мобилност в периода 07.04. – 14.04.2023 г. в гр. Римини, Италия където се запознаха с италианската образователна система – законодателство и етапи, с регионалните стратегии и директиви за интегриране на иновациите в учебния процес. От посетените учебни заведения и участието им учебните часове почерпиха опит как да повишат качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес чрез методически идеи, стратегии и дидактически технологии за прилагане на компетентностно ориентиран подход в STEM (STEAM) обучението за формиране на практически умения у учениците, съчетаващи умения за научно и изчислително мислене, критично мислене, умения за работа в екип, креативност и стремеж за развитие и усъвършенстване
Проведена беше и двуседмична практика в град Римини , Италия  в реална работна среда на ученици от направленията “Електроника , автоматика , комуникация и компютърна техника“  и “Химични продукти и технологии” , придружени от преподаватели по съответните учебни дисциплини .
На 10.07.2023 година в ПГЕХТ “Проф. Асен Златаров” участниците представиха пред свои съученици, преподаватели и гости личните си впечатления, придобитите знания, умения и компетентности  по време на престоя си в град Римини. Специални гости на събитието бяха г-жа Стилиана Тодорова – представител на партньора SISTEMA TURIZMO S.R.L., г-жа Иванка Ватева – представляваща фондация “Съвременна плевенска медия“ и г-жа Юлияна Ненова – зам. директор на ПГ по транспорт “Цветан Лазаров“ в град Плевен. Събитието беше уважено и от ученици, родители и учители от ПГЕХТ “Проф. Асен Златаров“ .
В зависимост от местата и направленията, по които са работили, младежите представиха групови презентации, свързани с придобити добри образователни практики и резултатите от зададените групови проекти в края на обучението си.
Ученици от направленията “Електроника, автоматика, комуникация и компютърна техника“ запознаха присъстващите с фирмите домакини, които им бяха предоставили възможността да работят заедно с тях, да ги обучават, да им помогнат в надграждането на знания, умения и компетентности по професията и от които да черпят добри практики . С  гордост споделиха с присъстващите гости дейностите и резултатите, които са постигнали по време на съвместната си работа в Римини. С помощта на италианските си ментори и българските си учители те са придобили  нови умения свързани с ремонт на съвременни мобилни апарати, създали са зарядно устройство, чрез което да могат да зареждат мобилен телефон с помощта на слънчевата енергия, успели са да сглобят робот и да го програмират с Arduino, който да се движи, с помощта на външна команда.
Представителите на специалността “Химични продукти и технологии” също успяха да впечатлят присъстващите с не по-малко интересна информация за тяхната практика. Чрез впечатляващи пъстри снимки на прекрасните полет , оранжерии и градини на фирмите, които бяха посетили, те “пренесоха“ присъстващите в света на съвременната хомеопатия. Доволни от постигнатите резултати, предоставиха на  гостите продукти, които сами са  произвели, а именно – кремове, шампоан, парфюм, екстракти от различни растения и билки.
Общото между  всички участници е , че са  доволни от придобитите нови знания и умения и с гордост са  показали на италианските си учители това , което са научили   в ПГЕХТ “Проф. Асен Златаров“ .
Положителните си впечатления от работата по проекта и преживяванията си от Римини споделиха и ръководителите – г-жа Силвия Христова и г-жа Светлозара Стоянова, които изказаха мнение, че са успели да изпълнят успешно всички поставени цели и освен всичко това , са имали възможност да обменят опит с отлични специалисти и колеги. Учениците са повишили  качеството  на овладените  професионалните  знания и умения, с помощта на практиката са придобили ценен опит и с това са увеличили възможностите си за бъдеща професионална реализация.
Не на последно място бяха представени и впечатленията от пътуванията, културните забележителности, националната кухня и  гостоприемството на италианците. За всичките си впечатления учениците създадоха кратък видеофилм, който представиха на гостите: Проект „Европейски практики за професионално развитие” – YouTube и който е достъпен за обществеността.
Огромни благодарности към организаторите и ръководителите, които им бяха  предоставили възможността  да бъдат част от проекта, изказаха всички участници.
И както е редно, по стар български обичай, всичко хубаво да завършва с почерпка, традицията беше спазена, но с италиански привкус! Участниците в проекта бяха донесли традиционни италиански вкусотии и спретнали пъстра трапеза, с която всички присъстващи имаха възможността да се докоснат до италианската кухня.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *