С впечатляващ успех премина участието на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ в Национален семинар на тема „Панорама на уменията сред ученици в професионалните гимназии по пътя  им към успешна кариера”. Събитието бе организирано от Национален експертен екип по ПОО в България в рамките на „Европейска година на уменията – 2023” в град Велико Търново. Гимназията бе представена от г-жа Анелия Атанасова – заместник директор и координатор по проекти, г-жа Силвия Христова – учител по химични технологии и ръководител в мобилност, както и ученици ползватели на проекти по програма Еразъм+: Виктория Илиева, Лина Мишева, Златомира Йончева и Александър Цветков. Семинарът бе изключително полезен с лекциите „Готови ли сме да спечелим желаното работно място?” на Андреан Лазаров – Национален експертен екип по ПОО и „Връзка между кариерната подготовка и инструментариума за търсене на работа чрез платформата Europass на Стоян Кюлев – експерт от екипа на дейност „Европас“, който обясни връзката между кариерната подготовка и инструментариума за търсене на работа чрез платформата Europass. Сред всички участници се откроиха учениците от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“. Те се включиха в представянето на постиженията си в професионалното образование с атрактивни презентации. Използвайки знания и умения, придобити в училище и по време на мобилност по акредитиран Проект  № 2022-1-BG01-KA121-VET-000060404 на програма „Еразъм +“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“ сектор “Професионално образование и обучение”, изработиха ароматни сапуни и красиви свещи. В ефектна презентация подариха на всички присъстващи сапуни, опаковани с послание: „Изработено с любов от учениците на ПГЕХТ“. Още по-впечатляващи  бяха демонстрациите на уменията на учениците да работят с различни вещества и субстанции. Участието на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ в събитието бе повече от успешно и доказа, че професионалното обучение в училището е достигнало европейско ниво и е гаранция за успешна реализация на младите хора както в България, така и в ЕС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *