Учениците от Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" - гр. Плевен се включиха в проект BG 051PO001-3.3.07 "Ученически практики", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който им дава възможност за качествена практическа подготовка в реални работни условия.

  

Членовете на екипа по проект – BG051PO001 – 3.3.07- 0001 „Ученически практики”са:

От страна на училището:

     Функционален експерт – Директор – Калин Цветанов Йончев

 1. Училищен финансист - Катя Илиева Кирилова
 2. Консултант на учениците за избор на практика - Венелин Любенов Вътков
 3. Наблюдаващ учител: 1.инж. Боруш Садъков Сагунов

                                          2.инж. Марияна Колева Въткова 

 

От страна на фирмите – партньори:

 1. „Инфонет Компютри” ООД – Емил Фонков Бешев – наставник
 2. „Вики-М” ЕООД – Виктория Ивайлова Георгиева – наставник
 3. ЕТ„Сиском-Корнелия Веселинова” – Корнелия Веселинова Гешева – наставник
 4. ЕТ „ТЕХ-Боруш Сагунов” – Зорница Ярославова Христова – наставник
 5. „Копилинк Плевен” ООД – Рени Христова Кънева – наставник

 

Ученици от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”, участващи в проектните дейности като стажанти:

Ученици от ХII  клас, които провеждат практическо обучение  по учебната в ET"СИСКОМ-Корнелия Веселинова" 

 1. Александър Емилов  Трифонов
 2. Александър Георгиев Начев
 3. Борис Димитров Борисов
 4. Борис Бойков Борисов
 5. Боряна Бранимирова Григорова 

 

Ученици от ХII  клас, които провеждат практическо обучение  по учебната в "Инфонет компютри" ООД

 1. Александър Георгиев Начев
 2. Виктор Костадинов Маринов
 3. Лъчезар Найденов Георгиев
 4. Марио Евгениев Маринов
 5. Румен  Бориславов Кръстев 

 

        

Ученици от ХII  клас, които провеждат практическо обучение  по учебната в "Вики-М" ЕООД

 1. Владимир Любомиров Цветков
 2. Даниел Мирославов Тенев
 3. Иван Калинов Иванов
 4. Иво Красимиров Александров
 5. Карина Ангелова Терзиева
 6. Левент Енгин Кючуков
 7. Марио Атанасов Бешев


    

Ученици от ХI  клас, които провеждат практическо обучение  в ЕТ „ТЕХ-Боруш Сагунов” 

 1. Антонио Тодоров Симеонов
 2. Ивелин Нейков Георгиев
 3. Калоян Цветозаров Александров
 4. Цветан Стоянов Цветков

 

Ученици от ХI  клас, които провеждат практическо обучение  в ЕТ „ТЕХ-Боруш Сагунов”

 1. Диляна Димитрова Гелева
 2. Димитър Димитров Гелев
 3. Йордан Станимиров Монов
 4. Мартин Бисеров Маринов
 5. Теодора Николаева Стоева
 6. Християн Божидаров Петров
 7. Цветелин Георгиев Димитров

 

Ученици от ХI  клас, които провеждат практическо обучение  в „Копилинк Плевен” ЕООД

 1. Александър Пламенов Никифоров
 2. Боян Яниславов Шабански
 3. Венцислав Венциславов Димитров
 4. Венцислав Венциславов Игнатов
 5. Емил Георгиев Банков
 6. Петраки Красимиров Петров

 

    

Практиките стартираха на 01.03.2013 г. и ще продължат до отработването на 240 часа за всеки ученик .

         След успешно приключване на практиката, на ученика ще се изплаща стипендия в размер на 300 лева. Учениците ще проведат практическото си обучение в рамките на 240 часа.

От началото на учебната 2012 – 2013 година ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”, гр. Плевен
работи по Проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „Ученически практики”

„Ученически практики” - 2012/2013г.

BG051PO001 – 3.3.07- 0001 „Ученически практики”

2013/2014г.

Фирми – партньори:

„Инфонет Компютри” ООД – Емил Фонков Бешев – наставник
„Маргарита Флауърс” ЕООД– Виктория Ивайлова Георгиева – наставник
ЕТ„Сиском-Корнелия Веселинова” – Корнелия Веселинова Гешева – наставник
„Копилинк Плевен” ЕООД – Рени Христова Кънева – наставник

 

Ученици от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”, участващи в проектните дейности като стажанти:

Ученици от ХI  клас, които провеждат практическо обучение  по учебната в ET"СИСКОМ-Корнелия Веселинова"

 1. Владимир Митков Димитров
 2. Красимир Станимиров Красимиров
 3. Кристиян Бориславов Кошерски
 4. Петко Деянов Цачков
 5. Пламен Красимиров Колев
 6. Стелиян Росенов Польовски

           

Ученици от ХI  клас, които провеждат практическо обучение  по учебната в "Инфонет компютри" ООД

 1. Десислава Станимирова Георгиева
 2. Мартин Любомиров Стефанов
 3. Мирослава Николаева Николова
 4. Петя Валериева Радойска
 5. Светослав Ангелов Дочев
 6. Янис Захариев Василев

 

 Ученици от ХI  клас, които провеждат практическо обучение  по учебната в "Маргарита Флауърс" ЕООД

 1. Митко Христов Цветанов
 2. Росен Красимиров Зеленгоров
 3. Александър Веселинов Танов
 4. Борислав Ивайлов Бойков
 5. Велин Анатолиев Йорданов
 6. Михаела Петкова Анчева

 

Ученици от ХII  клас, които провеждат практическо обучение  в „Копилинк Плевен” ЕООД

 1. Йоана Валентинова Лукова
 2. Радомир Тихомиров Тодоров
 3. Яница Николаева Михайлова
 4. Емил Мирославов Димитров
 5. Явор Антонов Атанасов
 6. Габриела Димитрова Георгиева
 7. Йоана Георгиева Монова