Отваряне на страници използващи криптиране на
връзката посредством SSL сертификат.

За да видити съдържанието на страниците използващи SSL сертификат е необходимо да направите следното в зависимост от браузера, който използвате:

- Internet Explorer 6.0 - приемате сертификата с Yes. Ако желаете да не се появява това съобщение отново натискате на View Certificate и избирате Install Certificate. По този начин ще запаметите информацията за сертификата във ващият браузер и при следващо посещение на страницата автоматично ще се извлича сертификата от интернет браузера.

- Internet Explorer 7.0 / 8.0 - приемате сертификата с Continue to this website (not recommended). . Ако желаете да не се появява това съобщение отново натискате на отгоре на лентата с адреса върху Certificate Error и избирате View Certificate. След това е необходимо сертификата да се инсталира в бряузера това става с натискане на Install Certificate. Потвърждавате навсякъде с Next до появяване на бутон Finish и накрая натискате Yes. По този начин ще запаметите информацията за сертификата във ващият браузер и при следващо посещение на страницата автоматично ще се извлича сертификата от интернет браузера.

- Firefox до версия 3.0 - появява се прозорец с три възможности. Първият избор ви дава възможност да примете временно сертификата за тази отворена сесия. Втората възмоност добавя сертификата като доверен за браузера. По този начин съобщението за влизане в защитен режим на сърфиране няма да се появава.

- Firefox 3.0 и нагоре - избирате I understand the risks от страницата показана в браузера. На появилия се прозорец натискате бутона Add Exeption след това се натиска бутона Get Certificate. Това ще даде подробна информация за сертификата. За да не се прави тази операция постоянно при посещаване на сайта ни трябва да е избрана отметката Permanantly Confirm Exception и натискате бутона Confirm Security Exception. По този начин ще запаметите информацията за сертификата във ващият браузер и при следващо посещение на страницата автоматично ще се извлича сертификата от интернет браузера."

Инсталирането на сертификата в браузера се налага защото сертификата е самоподписан. Това означава, че не е използване фирма от многобройните които предлагат тези услуги. Ние не сме използвали услугите на тези фирми поради високата им годишна цена. Това обаче в никакъв случай не значи, че информацията предавана между вас и сървъра е по-малко защитена.