Специалности

1. Направление електроника и автоматизация - код 523
  - Компютърна техника и технологии
  - Компютърни мрежи
  - Радио и телевизионна техника
  - Монтьор по автоматизация
  - Автоматизирани системи
  - Оптични комуникации
  - Промишлена електроника
2. Електротехника и енергетика - код 522
  - Монтьор на електродомакинска техника
  - Монтьор на електрически машини и апарати
  - Електрообзавеждане
  - Монтьор на възобновяеми електречиски източници
3. Аудио-визуална техника - код 213
  - Компютътрна графика
  - Графичен дизайн
4. Секретарски и офис дейности - код 346
  - Административно обслужване
  - Бизнес администрация
  - Текстообработка

Професионалното обучение се провежда съвместно с център за прфесионално обучение към ТУ Габрово. Място за провеждане - ПГЕХТ гр. Плевен. Обучението се провежда на групи сформирани от най-малко 6 курсиста.

Таксите за обучение ще получите от училището.Обучението се провежда по рамкова програма Е. Документи за провеждане на обучението:
1 степен на професионална квалификация - удостоверява се с удостоверение за ПК
2 степен на ПК - удостоверява със свидетелство за ПК

За повече информация: гр. Плевен, ПГЕХТ - Плевен
Телефони 064/840825, 064/823762, GSM: 0887886584