Телефони:
 
(064) 840825
(064) 823762
(064) 848239

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗУЧАВАНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
 

Моля изчакайте зареждането на On-Line клип

Изучавани специалности 5г. с прием след 7 клас:

спец. КТТ - интензивно изучаване на английски език
спец. КМ - интензивно изучаване на английски език

Специалност
брой ученици
тест №1
тест №2
ПС
I БП
II БП
1. Компютърна техника и технологии

2. Компютърни мрежи

3. Компютърна графика

26

26

26

б.език

б.език

б.език

математика

математика

математика

-

-

ИИ

физика

физика

физика

математика

математика

математика


Безплатни курсове по Рисуване от 23 март до 04 юни
За повече информация в ПГЕХТ консултативен кабинет стая 202, тел. 840825

Изучавани специалности 4г. с прием след 8 клас:

Специалност
брой ученици
I БП
II БП
III БП
1. Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

2. Техник на възобновяеми енергийни източници

13


13

биология

физика

химия

математика

Среден успех от

свидетелството


Учениците от специалноста Техник на възобновяеми енергийни източници след 10 клас
могат да запишат и втора специалност Компютърна техника и технологии

Презентация за Прием 2013/2014

За повече информация в ПГЕХТ консултативен кабинет стая 202,
тел. 064 / 840825 или 087 / 9832576