НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ
 

03.07.2020 - Компенсация за дните, прекарани вкъщи

Компенсация за дните, прекарани вкъщи, превенция на заразяване с коварен вирус, разтоварване на очите от дългото взиране в монитора, нетрадиционно зелено обучение – всичко това се случва в двора на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”, Плевен. Така се провеждат заниманията по проекта „Подкрепа за успех” в училището. Юлските жеги не уплашиха ученици, които компенсират дефицити в знанията си, нито учителите, които винаги са готови да работят с учениците си. Заниманията на клубовете бяха освен ползотворни и  много забавни.


01.07.2020 - Заявление за ДКИ

Уважаеми зрелостници,

В прикачения файл се намира образец на заявлението за допускане до ДКИ през септемврийска сесия. 

Срокът за подаване на заявления за допускане до ДКИ през септемврийска сесия е 10.09.2020 год.01.07.2020 - Допускане до ДЗИ, сесия август-септември

Уважаеми зрелостници,

В прикачения файл се намира образец на заявлението за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия август-септември. 

Подаването на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия август-септември на учебната 2019/2020 година е в срок от 01.07.2020 год. до 21.07.2020 год.29.06.2020 - Важно за седмокласниците и техните родите

Уважаеми родители на седмокласници,

      В периода от 03 до 07.07.2020 г. включително  ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2020/2021 година. Информация за паралелките, в които ще се извършва прием е публикувана в раздел „Прием“, на сайта на РУО - Плевен.

   Заявление за участие в първи/трети етап на класиране за прием в VIII клас може да бъде подадено по един от двата начина: кандидатстване онлайн (самостоятелно) или чрез определените от началника на РУО – Плевен училища – центрове на територията на област Плевен, посочени по-долу.

Първи вариант – кандидатстване онлайн:

В информационната система на адрес: https://priem.mon.bg ученикът със своя родител/ настойник въвежда училищата и паралелките, за които желае да кандидатства за прием, като паралелките се подреждат в ред от най-желаните към по-малко желаните. Препоръчително е да се вписват повече желания, за да не се окаже ученикът извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.  

Системата позволява да бъдат подавани заявления за прием в училища, намиращи се в друга област. За всяка област се подава отделно заявление в системата. Класирането се извършва за училищата във всяка област отделно.

    Подалите самостоятелно заявления по интернет не подават документи в училищата – центрове.

Втори вариант – подаване на заявление на място в училището - център:

   В училищата – центрове могат да се приемат заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си, но за предпочитане е заявлението да се подаде в най-близкото в района училище, за да става обработката на документите по-бързо.

   При подаване на заявлението в училището – център за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки по профили/специалности от професии, като спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика. Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице, обработило заявлението.   

Преди подаване на заявлението в училището – център е необходимо добре да бъдат обмислени паралелките-профили/специалности от професии, за които ще кандидатства, както и тяхната последователност при подреждането им в заявлението. В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки по профил/ специалност от професия, към по-малко желаните. Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

 Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания. 

Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.

При кандидатстване за паралелки по специалности от професии представят медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика- само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка. Длъжностното лице сканира и прикачва медицинското свидетелство.

Учениците, които кандидатстват от други области представят служебна бележка, издадена от училището, в което ученикът се е обучавал.

Кандидатите от училища от друга област или когато основното образование не е придобито в годината на кандидатстване представят копие на свидетелство за основно образование.

За ученици, завърнали се от други държави, кандидатстването става с копие на удостоверението за признато основно образование.

Училища – центрове за прием на документи

за участие в първи (03 - 07 юли 2020 г.) и в трети етап (24-27 юли 2020 г. вкл.) на класиране

за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършено основно образование

 

Община

 

Училище-център, населено място

 

Адрес

 

Ще приема документи на:

 

БЕЛЕНЕ

 

ОУ „Васил Левски“ Белене

 

ул. "Еп.Евгений Босилков" №1

 

I и III етап

 

ГУЛЯНЦИ

 

СУ „Христо Смирненски“ Гулянци

 

ул."Г.С.Раковски" №19

 

I и III етап

 

ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

 

СУ „Васил Априлов“ Долна Митрополия

 

ул."Трети март" №29А

 

I  и III етап

 

ДОЛНИ ДЪБНИК

 

НУ „Св.Св.Кирил и Методий“

 

ул. "Васил Левски" № 30

 

I и III етап

 

ИСКЪР

 

СУ „Христо Смирненски“ гр. Искър

 

ул. Георги Димитров 43

 

I и III етап

 

КНЕЖА

 

ОУ „Васил Левски“ Кнежа

 

Ул. "Опълченска"84

 

I и III етап

 

ЛЕВСКИ

 

ОУ „Максим Горки“ Левски

 

ул. "В.Априлов" № 50

 

I и III етап

 

НИКОПОЛ

 

СУ „Христо Ботев“ Никопол

 

ул. "Сливница" 7

 

I и III етап

 

ПОРДИМ

 

ОбУ „Никола Вапцаров“ Вълчитрън

 

с. Вълчитрън

 

I и III етап

 

ЧЕРВЕН БРЯГ

 

ОУ „Христо Смирненски“ Червен бряг

 

ул."Паисий" 37

 

I и III  етап

 

ПЛЕВЕН

 

ОУ „Йордан Йовков“ Плевен

 

ул. "Петко Каравелов" № 22

 

I и III етап

 

ПЛЕВЕН

 

ОУ „Д-р Петър Берон“ Плевен

 

кв.Сторгозия, ул."Д-р П.Берон" № 2

 

I етап

 

ПЛЕВЕН

 

ОУ „Васил Левски“, гр Плевен

 

ул."Стара планина" 6

 

I етап

 

ПЛЕВЕН

 

ОУ „Св.Св.Климент Охридски“, гр. Плевен

 

 ж.к. Дружба" І

 

I етап

Работно време на училищата – центрове за прием на документи

І класиране: 03.07 до 07.07.2020 г. - 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: 24.07 до 27.07.2020 г. – 08.00 до 18.00 часа

 • До 13 юли 2020 г. вкл. ще бъдат обявени списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
 • До 16 юли 2020 г. вкл. - записване на приетите ученици на първи етап класиране или подаване на заявление за втори етап на класиране.
 • До 20 юли 2020 г.  – обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране.
 • До 22 юли 2020 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап.
 • На 23 юли 2020 г. вкл. – обявяване на незаетите места след втори етап на класиране.

15.05.2020 - На добър час!!!

Скъпи зрелостници, днес е последният ви ден в училище. Ситуацията е по-особена. Ние, вашите учители не можем да ви прегърнем, вие не можете да ни поднесете букетите си. Но думите имат сила и тя може да променя света. Особено когато са изречени с любов, с вяра, с надежда за добро. Днес ние ще ви кажем няколко последни думи, запомнете ги, запомнете и тишината между тях, запомнете розите в двора, дърветата, светлината и небето над училището. Защото тези спомени ще ви дават сила, дързост и воля да променяте света.
 
Не спирайте да се вълнувате, човек не бива и не може да живее без вълнение

 
Не спирайте да се учудвате на света, бъдете любопитни към него. Не е случайно, че думите „учудване“ и „чудо“ са с един корен. Защото ако спрете да се учудвате на света, „чудото“ ще изчезне.

Не позволявайте на сърцата си да закоравеят. Изпитвайте съпричастие и съчувствие към другите. Изпитвайте любов и доверие. Това е една особена грамотност на сърцето, за която няма да ви изпитваме и която не сме ви преподавали специално. Нея ще ви я преподава животът и пак той ще ви изпитва. А той е суров учител и оценките ви ще зависят, както винаги, от самите вас. Не забравяйте, че истинското учене започва сега.

На добър час!!!


11.05.2020 - Кирил и Методий


05.04.2020 - Заявления за НВО по чужд език в 10 клас

Във връзка с обявеното извънредно положение и преустановяване на учебния процес, изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от  Националното външно оценяване с учениците от X клас през учебната 2019/2020 година, следва да бъде съобразено със следните указания:

Подаване на заявления за явяване на изпит, по желание,  по чужд език и за оценяване на дигитални компетентности в X клас, се извършва в срок от 06 до 10 април 2020 година.

Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището himia_pleven@abv.bg.

В прикачения файл се намира образец на заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас.05.04.2020 - Заявления за НВО в 10 клас за ИТ

Във връзка с обявеното извънредно положение и преустановяване на учебния процес, изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от  Националното външно оценяване с учениците от X клас през учебната 2019/2020 година, следва да бъде съобразено със следните указания:

Подаване на заявления за явяване на изпит, по желание,  по чужд език и за оценяване на дигитални компетентности в X клас, се извършва в срок от 06 до 10 април 2020 година.

Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището himia_pleven@abv.bg.

В прикачения файл се намира образец на заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас.18.03.2020 - Важно и правилно


17.03.2020 - Психологическа подкрепа

Осигурена е психологическа подкрепа на учениците по време на създалите се обстоятелства с разпространението на Covid-19.

Психологичната подкрепа и консултиране имат важна роля в процеса на подкрепа на учениците и техните семейства. Затова е важно да осигурим тази форма на подкрепа, макар и дистанционно в настоящите условия.
Можете да се свързавете с педагогическия съветник, г-н Иван Гаврилов на следния телефон: 0879456831.

15.03.2020 - Обръщение към родителите


15.03.2020 - Дистанционно обучение

Уважаеми родители и ученици, на 16.03.2020 год. (понеделник) в 9,00 часа започва дистанционно обучение в Школо с програмата по седмичното разписание.


09.03.2020 - Допускане до ДЗИ, сесия май-юни 2020 г.

Уважаеми зрелостници,

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, относно подаване на заявления за допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки, предвид регистрирани случаи на заразени с  COVID-19 и дадените указания, както и преустановения учебен процес до второ нареждане, моля да подавате заявленията по електронен път.

В прикачения файл се намира образец на заявлението за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ), утвърден със заповед № РД09-3197/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката. 

Заявлението следва да е попълнено от зрелостника, подписано, сканирано и изпратено на електронната поща на училището himia_pleven@abv.bg в срок до 13.03.2020 год. (петък).

Получаването на служебна бележка ще стане на място в училището след възстановяване на учебния процес.09.03.2020 - Заявление за ДКИ

Уважаеми зрелостници,

Във връзка с изпратено Ви днес съобщение за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, моля да попълните и заявление за полагане на държавен изпит по теория и практика на професията и специалността за трета степен, което също е със срок - 13.03.2020 год.

В прикачения файл се намира образец на заявлението за допускане до ДКИ. 

Заявлението следва да е попълнено от зрелостника, подписано, сканирано и изпратено на електронната поща на училището himia_pleven@abv.bg в срок до 13.03.2020 год. (петък).05.03.2020 - Грипна ваканция

Уважаеми родители и ученици,
 
Уведомяваме Ви, че със заповед на Министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия за всички училища на територията на Република България, за периода от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително.
Всички олимпиади и състезания се отменят по време на грипната епидемия.

05.03.2020 - Изява посветена на 3 март

На 02.03.2020г., по повод 142 години от Освобождението на България  ПГЕХТ ”Проф. Асен Златаров”- Плевен съвместно с РБ ”Хр.Смирненски” проведе състезание на тема ”Българин да се наричам”. Участие взеха ученици от деветите класове, сформирани в два отбора :”Аз обичам България” и „България над всичко”. Жури в състав: Маргарита Борисова – председател и членове - Наташа Ефремова и Цветлена Василева оценяваха техните знания. Състезанието беше оспорвано и с минимална разлика спечели  отбор „България над всичко”. Всички участници се представиха чудесно и  бяха наградени със сертификат за участие в състезанието, безплатен годишен абонамент за библиотеката и книги. Подредена беше изложба с редки и стари книги, посветени на Освободителната война и на Националния празник.

Участници в Театралното студио в училището представиха вънуващ рецитал по стихове на Ивайло Балабанов. Представителната изява беше посветена на 3 март.

Гости на събитията бяха старши експертът по български език и литература в РУО Плевен, г-жа Нина Димчева, журналистът и общественик г-жа Иванка Ватева, родители, учители и ученици.


25.02.2020 - ЕЛЕКТРОНИАДА 2020


21.02.2020 - Състезание по Информационни технологии

На 20.02.2020 г. в ПГМЕТ – Пазарджик  се проведе Национално състезание по Информационни технологии. Участваха отбори, членове на Асоциация на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии.

Състезанието се провежда с цел да се стимулира усвояването и прилагането на ключови дигитални компетентности в училищното обучение и демонстриране на практическа обработка на голям обем от информация чрез използване на дигитални технологии. Учениците трябваше да разработят на място и да защитят пред комисия собствени макетни проекти за уебсайт под формата на презентация на тема по избор:

 • "Съвременни компютърни технологии"
 • "Модерни операционни системи"
 • "Изкуственият интелект – минало, настояще и бъдеще"

След оспорвана надпревара учениците от X б на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”-Плевен – Михаел Миланов и Кристиан Димитров завоюваха второ място, а Богдан Савов и Константин Кирчев трето място.

 

 

 


20.02.2020 - Родителска среща

На 27.02.2020 год. (четвъртък) от 17,30 часа ще се проведе родителска среща за всички класове.

 


30.01.2020 - Получаване на нови банкови карти

Във връзка с интеграцията на Банка ДСК и Експресбанк, започва подмяната на дебитните карти за клиентите на Експресбанк. До края на април 2020 г. всички дебитни карти на Експресбанк ще бъдат заменени с нови, с логото на Банка ДСК.

Новите дебитни карти са готови и се получават в офиса на Експресбанк, ж.к. "Сторгозия", к-с "Теодорос". Учениците, на които картите са издавани в друг офис, отиват да си ги получат в него.

Картите, които са издадени през ноември 2019 г., ще бъдат готови в началото на април 2020 г.

Новата дебитна карта ще осигури на клиента достъп до средствата му след фактическото обединение на двете банки, планирано за месец май 2020 г.


21.01.2020 - Класирани за областен кръг на олимпиади


20.12.2019 - Весели празници!

Скъпи ученици, родители и служители,

днес е Игнажден – началото на коледните празници. Денят се нарича още Млада година и Млада Бога. Празникът е на надеждата за благополучие и късмет в дома. А това училище също е наш дом.

В сърцата ни пулсира копнежът времето да се обърне, земният делник да спре и да се пренесем в митичното пространство на празника. В тия сакрални дни словото има творяща, магическа сила. Затова днес наричаме за благодат, за здраве и плодородие. И вярваме, че всичко се сбъдва.

И во тоя дом честити, що го чиста вяра кити,

да не секва все, що драго – руйно вино, мед и благо,

златно жито у амбари!

Чул ви господ, коледари!

Бог да дава вкъщи слава – дни честити, чиста съвест!

Дар в полето, дар в сърцето,

добра мисъл, мир и милост!

Колко здравец по гората,

колко звезди в небесата,

толкоз здраве у палати –

живот – почит, дни благати!

Поздравяваме Ви с настъпващите Коледни и новогодишни празници! Разтоварете сърцата си от всичко останало, освен от прошката и добротата.

 

 


18.12.2019 - Национална седмица на четенето

Учениците от ПГЕХТ за пореден път взеха дейно участие в Националната седмица на четенето.

„Утринна приказка“ с децата от група „Бонбони” на ДГ „Снежанка”.

Учениците от Х в клас Иванка Николаева и Ивелина Павлова  прочетоха приказката „Елхичката” от В. Сутеев.

 

Александра Кръстева и Радостина Тодорова от ХI б клас прочетоха приказката „Коледни пожелания”.

В знак на благодарност, децата подариха на „четците” картички, направени от тях,  и си направиха общи снимки.

Александра Кръстева и Радостина Тодорова прочетоха приказка и на деца от ДГ „Пролет“.

 

Членовете от театралния клуб при училището представиха стихосбирката на Костадин Филипов „На дъх от лятото“.

Във връзка с 90 годишнината от рождението на Йордан Радичков, ученици от ХI б клас проведоха Литературно четене на „Ние врабчетата“.

 

Литературно четене в час по английски език на “Harry Potter and the Philosopher's Stone” by J.K.Rowling проведоха учениците от IХ г клас.

 


17.12.2019 - Коледен базар

Щастливите  мигове около Коледа и Нова година ни карат да отворим сърцата си за радостта, доброто и надеждата. Тази година традиционният коледен базар в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” е по-богат отвсякога, защото средствата ще бъдат дарени за лечението на Александър Руменов Панов. 

Ученици, учители и родители се включиха в изработването на сувенири и лакомства. За веселото настроение допринасят и презентациите за празнуването на Коледа по света и в България. Празнична украса,  коледна музиката,  усмихнати лица и щедри сърца  - ето атмосферата в училището в навечерието на Рождество и Нова година.

 

 

 

 


11.12.2019 - В чест на 10 декември

Ученици то деветите класове на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” посетиха РБ „Христо Смирненски” за да отбележат 10 декември – Деня на освобождението на Плевен. Вдъхновено представена презентация за историческите събития пренесе учениците по познатите места в града, напоени с кръвта на освободителите.

В рамките на седмицата на четенето бяха прочетени стихотворения посветени на освобождението, а библиотекарите бяха подредили и изложба с книги, посветени на темата. Интерес предизвикаха книги за битките при Плевен, издадени през 1902 година.

На посещението в библиотеката присъстваха и участниците в театралното студио, които прочетоха части от книгата на Ст. Дичев „Пътят към София”.

В чест на 10 декември в библиотеката се правеше безплатен абонамент на читатели. Учениците се възползваха от тази услуга.

 

 

 

 

 


05.12.2019 - Посещение на ученици в "Софарма" АД

Учениците от 12 г клас, специалност "Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти" по производствена практика посетиха лабораториите на Химикотехнологичен и металургичен университет и "Софарма" АД в град София. Запознаха се с най-новите инструментални и аналитични методи за анализ на различни лекарствени средство.

 

 

 

 

 

 


31.10.2019 - Започна обучение по Cisco CCNA

От началото на месец Ноември започна обучение на две групи по програмата на Cisco CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks. Всички ученици ще имат възможност да получат сертификат от Cisco (международно признат) след успешно полагане на изпит. Преминалите курса на обучение ще разширят знанията и уменията си в областа на Компютърните мрежи.

     


31.10.2019 - Започна обучение по Cisco IT Essentials

От началото на месец Ноември започна обучение по програмата на Cisco IT Essentials. Всички ученици ще имат възможност да получат сертификат от Cisco (международно признат) след успешно полагане на изпит. Преминалите курса на обучение ще разширят знанията и уменията си в областа на Компютърната техника.

    


23.10.2019 - Трафик на хора

        На 19.10.2019 год. ученици и учители от гимназията се включиха в инициатива на Общинската комисия за борба с трафика на хора – Плевен.  В знак на съпричастност с жертвите на трафик и на протест срещу тази съвременна форма на робство. Участниците изминаха мълчаливо растоянието от театъра до градската градина. Там беше организиран концерт с участието на ученици от града. Конферансие на събитието беше Цветан Цветанов, ученик от XI a клас.

 

 

 

 


18.10.2019 - изложба „Историческо величие"

           Ученици от деветите класове на гимназията посетиха изложба „ИСТОРИЧЕСКО ВЕЛИЧИЕ” в Художествена галерия „Илия Бешков“ – гр. Плевен. Разгледаха 40 картини, запечатали силата и героизма на дедите ни. Изложбата предизвика гордост от българската ни принадлеждност. Предоставена беше възможност посетителите да се запознаят с части от бита на нашите предшественици, с костюмната традиция на прабългарите, с бижутата им и с украсата на конете им.

            Особен интерес предизвика стрелбата с лък по мишена и запознаването с оръжията и бойните техники на прабългарите.


16.10.2019 - Свободни места в паралелките


11.10.2019 - Покана за избор на Обществен съвет


02.10.2019 - Критерии за отпускане на стипендии


02.10.2019 - заявление за отпускане на стипендии


10.09.2019 - Родителска среща за 8. клас

Родителска среща за 8. клас – 17 септември 2019 г. от 17.30 часа.

 


09.09.2019 - Откриване на учебната 2019/2020 година

Уважаеми ученици, родители и учители на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”, учебната 2019/2020 година ще бъде открита на 16.09.2019 г. /понеделник/ от 9.00 часа. Учениците да се явят в 8.45 часа в двора на гимназията.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ

Клас

Специалност

Кл. ръководител

VІІІ а

Компютърна техника и технологии

Иво Иванов

VІІІ б

Компютърни мрежи

Божана Иванушева

VІІІ в

Приложно програмиране

Светозара Стоянова

VІІІ г

Технология на фармацевтичните и парфюмерийно – козметични продукти

Технология на хомеопатични и фитопродукти

Валя Винчева

IX а

Компютърна техника и технологии

Ралица Марчева

IX б

Компютърни мрежи

Евелина Икономова

IX в

Приложно програмиране

Електронна търговия

Валентина Гатева

IX г

Технология на фармацевтичните и парфюмерийно – козметични продукти

Технология на хомеопатични и фитопродукти

Цветислава Цанова

Х а

Компютърна техника и технологии

Компютърни мрежи

Детелина Мирова

Х б

Приложно програмиране

Електронна търговия

Василка Хараланова

Х в

Технология на фармацевтичните и парфюмерийно – козметични продукти

Технология на хомеопатични и фитопродукти

Поляна Петкова

ХI а

Компютърна техника и технологии

Компютърни мрежи

Марияна Въткова

ХI б

Електронна търговия

Технология на фармацевтичните и парфюмерийно – козметични продукти

Малинка Цветкова

ХI в

Компютърна техника и технологии

Компютърни мрежи

Тихомира Влахова

ХI г

Технология на фармацевтичните и парфюмерийно– козметични продукти

Технология на хомеопатични и фитопр.

Сашка Спасова

ХII а

Компютърна техника и технологии

Технология на фармацевтичните и парфюмерийно – козметични продукти

Гергана Цветкова

ХII б

Компютърни мрежи

Цветелина Карлукова

ХII в

Компютърна техника и технологии

Компютърни мрежи

Милена Лакова

ХII г

Технология на фармацевтичните и парфюмерийно – козметични продукти

Технология на хомеопатични и фитопр.

Мирослав Драганов

 

Успешна нова учебна година!


26.06.2019 - Първа група завърши Cisco IT Essentials

В края на учебната година първа група завърши успешно Cisco IT Essentials напълно безплатно. Четири ученика от специалност Компютърни мрежи успешно се сертифицираха. В курса се изучават детайлно основи на РС хардуера и софтуера, инсталиране на операционни системи и друг софтуер, отстраняване на хардуерни и софтуерни проблеми, въведение в компютърните мрежи.

  

 

 


19.06.2019 - Трета група завърши MikroTik

Трета група завърши обучение в ПГЕХТ по MikroTik и се сертифицира успешно. Това са ученици от специалността Компютърни мрежи. Те получиха сертификат MikroTik Certified Network Associate (MTCNA). Сертификатът е международно признат и разпознаваем сред работодателите в България в областта на компютърните мрежи и телекомуникациите.

04.06.2019 - MikroTik MUM в България

На 04.06.2019г. в София се проведе втората конференция на MikroTik в България. На събитието MikroTik User Meeting присъстваха над 200 човека. Мрежовите администратори на едни от най-големите фирми в България присъстваха, както и част от представителите на академиите в България.

ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ присъства на срещата и се запозна с нововъведенията в света на компютърните мрежи.

На събитието бяха представени: нови продукти на MikroTik, разширен мониторинг в The Dude с функцията ros_command, двустъпково удостоверяване чрез „почукване на портове“ – допълнителна защита за мрежови портове и услуги с RouterOS, мрежа изградена изцяло с MikroTik оборудване, подобряване на сигурността и наличие на резервно копие на SOHO, използване на MikroTik CHR за високо достъпна  SSTP концентрация, използване на BGP като вътрешно решение за маршрутизация.

Изчерпателна информация за събитието и материали са налични на уеб-базирана платформа на адрес mum.mikrotik.com

Снимки от събитието може да разгледате на адрес: https://mum-gallery.mikrotik.com/bulgaria-2019/691

Информация за новите продукти и запис на презентациите може да гледате от сайта на MikroTik на адрес https://mum.mikrotik.com/2019/BU/agenda/EN


22.03.2019 - Национално състезание по Компютърни мрежи

На 21.03.2019 г. в Технически колеж – Ловеч се проведе национално състезание по „Компютърни мрежи“. Участват отбори от професионални гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии, обединени в асоциация на професионалните гимназии. Състезанието се провежда с цел да се мотивират учениците за професионална реализация по изучаваната професия. Да се стимулират най-добрите ученици в областта на компютърните мрежи за усвояване на допълнителни знания и обогатяване на уменията им.

Състезанието се проведе в лабораториите на колежа под методическото ръководство на гл. ас. д-р инж. Мирослав Славов. Съорганизатори са ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – Плевен и АПГЕЕКТ. Състезанието се проведе в две части – теоретична и практическа. Учениците първо решиха теоретичен тест, а след това изпълниха практическа задача. Във втората част  участниците изпълниха конкретна практическа задача.  Изградиха мрежа за пренасяне на Internet на разстояние между две сгради по безжичен път. Едната сграда е захранена с оптичен Internet. Практическата задача – се реализира с MikroTik оборудване.

Състезателните задачи са с практическа насоченост и са изготвени  на база  на учебното съдържание в тази област.

След оспорваното състезание  на базата на резултатите от писмения тест и изпълнението на практическите задачи бяха определени победителите:

Първо място за Мартин Огнянов Филев и Петър Владимиров Петров от отбора на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – Плевен

Второ място отбора на ПГМЕТ – гр. Пазарджик

Трето място отбора на ПГЕА – София

 


15.03.2019 - Национално състезание по КТТ

На 14.03.2019 г. в гимназията се проведе Национално състезание по Компютърна техника и технологии. Участваха следните отбори: ПГТ – София; СПГЕ – София; ПГМЕЕ – Бургас; ПГМЕТ – Севлиево; ПГБТ – Пловдив; ПТГ – Габрово; ПГМЕТ – Плевен; ПГЕА – София; ПГМЕТ – Пазарджик и ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” – Плевен, членове на Асоциация на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии.

Състезанието протече в два етапа. Първи  етап – теоретичен тест , в който състезателите трябваше да решат за определено време 25 въпроса, и втори етап представляваше изпълнение на практическа задача „Да се асемблира РС за време и да се свържи с набор от периферни устройства.” 

След оспорвана надпревара участниците от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”-Плевен – Мартин Цветков и Николай Милашки от XI  завоюваха първото място, а крайното класиране отреди подреждането на отборите по следния начин:

Първо място –  за представителите на  ПГЕХТ  – Плевен

Второ място –  за представителите на ПГМЕТ  – Пазарджик

Трето място –  за представителите на ПГМЕТ - Плевен

 

 

 

 


08.03.2019 - НС „Светът е електроника”

          На 07.03.2019 г. в гимназията се проведе Национално състезание „Светът е електроника”. Участваха отбори от следните училища, членове на Асоциация на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии: ПГМЕТ – Пазарджик; ПГ по битова техника – Пловдив; ПГМЕЕ – Бургас; ПГЕА – София; ПГТТ „Атанас Димитров” – Нова Загора и ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” – Плевен.

         Състезанието се проведе в две възрастови групи. За първата възрастова група за ученици 9-10 клас състезанието се протече в два етапа – теоретична част и изпълнение на практическо задание. След оспорвана надпревара учениците от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” – Плевен грабнаха първото място, а учениците от ПГМЕТ – Пазарджик и ПГ по битова техника – Пловдив съответно второ и трето място.

          Във втората възрастова група 11-12 клас състезанието премина в три етапа – теоретична част, проектиране на електронна схема и изпълнение на практическо задание. 

          След обобщаване на крайния резултат  челните места заеха следните отбори:

Първо място за представителите на  ПГЕХТ  – Плевен

Владимир Борисов Куцинов 12 а
Владислав Павлинов Тенев 12 а
Радостин Ивайлов Кисьов 10 а
Виктор Ивайлов Цeнов 10 а


Второ място -  за представителите на ПГМЕЕ  – Бургас
Трето място -  за представителите на ПГМЕТ – Пазарджик.

 


01.03.2019 - Национално състезание по Web дизайн

На 28.02.2019 г. в гимназията се проведе Национално състезание по Web дизайн между училища, членове на Асоциация на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии. Състезанието се провежда с цел да мотивира учениците за тяхната бъдеща професионална реализация по изучаваните от тях професии и специалности. Беше предоставена възможност на участниците за творческа изява при излагане на техните знания и формирани практически умения в областта на Web дизайна. Участниците в състезанието трябваше да разработят на място и защитят пред комисия по оценяване собствени проекти за Web дзайн от предложени три теми по избор. Състезанието протече в оспорвана надпревара в два етапа: теоретичен тест и изпълниние на практическо задание. Участниците проявиха самостоятелност, креативност и оригиналнст при реализирането и представянето на разработените от тях проекти. След обобщаване на крайния резултат  челните места заеха следните отбори:

Първо място за представителите на  ПГ по телекомуникации – София

Второ място -  за представителите на ПГМЕТ  – Пазарджик

Трето място -  за представителите на ПГЕХТ  – Плевен


21.02.2019 - Национално състезание по ИТ

На 21.02.2019 г. в гимназията се проведе Национално състезание по Информационни технологии между училища, членове на Асоциация на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии. Участниците в състезанието трябваше да разработят на място и защитят пред комисия по оценяване собствени проекти за уебсайт под формата на презентация от предложени три теми по избор. Състезанието протече в оспорвана надпревара. Участниците проявиха самостоятелно, креативно и оригинално мислене при реализирането и представянето на разработените от тях проекти. Като резултат крайното класиране отреди:

Първо място -  за Златислав Тодоров и  Радимир Тодоров от ПГЕХТ – Плевен

Второ място -  за Димитър Иванов и Теодор Грозденин от ПГМЕТ  – Пазарджик

Трето място -  за Пепо Петров и Божидар Янков от ПГЕХТ  – Плевен

 

 

 


20.02.2019 - Денят на обесването на Васил Левски

            На 19.02.2019 г., Денят на обесването на Васил Левски, ученици от осмите класове на училището отдадоха почит на Апостола, като участваха в общоградското тържество и поднесоха цветя на паметника на героя. По-късно през деня учениците участваха в беседа за живота и делото на В. Левски в РБ „Христо Смирненски”. Учениците изслушаха с интерес факти за живота, делото и смъртта на Дякона, придружени с атрактивна презентация и поетически текстове. Разгледаха също и изложба от книги,  посветени на Васил Левски под наслов „Нему равен друг нямаше”. Сред тях се открояваха стари издания от 1895 година, интерес събуди и дигиталното издание на тефтерчето на Левски.

15.02.2019 - Патронен празник

На 15.02.2019 год. училището отбелязва 53 години от основаването. Учениците поднесоха венец пред паметника на Проф. Асен Златаров. Тържеството се проведе в обновената актова зала на училището с театрална постановка  „Графити”, представена от ученици от ПГЕХТ.12.02.2019 - Ученици в ролята на журналисти

           На 11.02.2019 година ученици от девети клас от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”  взеха участие в проекта „Да градим Европа чрез ДИАЛОГ – ДИАЛОГ срещу популизма, расизма и антисемитизма” на сдружение „Учебна работилница Европа”. Те заеха ролята на интервюиращи и се срещнаха с представители на бизнеса и изкуството. Техните събеседници бяха плевенчани, постигнали успехи в сферата, в която работят, и допринесли за развитието на града ни.

            Ванеса Петранова и Виктор Вангелов от 9.в клас разговаряха с бизнесмена и политическа личност Станчо Тотов, а Иванка  Николаева и Ивелина Павлова  от същия клас интервюираха фотографа Георги Великов /Чарли/. Фани Маринова от 9.в клас и Кристиан Димитров от 9.б клас се пренесоха в необятния и завладяващ свят на театралното изкуство чрез актрисата Мариета Калъпова.

            Известни и младежи разговаряха за постиженията и разочарованията, които ни поднася животът, за целите и пътищата, водещи към успеха, за желанието и упоритостта, за  това никога да не се отказваш.  Разговорите, поучителни и вълнуващи, бяха ползотворни за подрастващите, които останаха очаровани от събеседниците си.

 

 

 

 

 


08.02.2019 - Успешно сертифицирани Cisco инструктури

Четирима преподаватели от ПГЕХТ успешно се сертифицираха като инструктори по Cisco IT Essentials. Курсът “IT Essentials - Основи на информационните технологии“ се състои от общ преглед на информационните технологии, въведение в мрежите, компютърна поддръжка, безопасност при работа с компютри, асемблиране на компютри, инсталиране и деинсталиране на различен софтуер, вкл. операционни системи, локализиране на проблеми и отстраняването им.

Най-добрите ученици от ПГЕХТ, ще могат да се включат в курса Cisco IT Essentials (CompTIA A+) в училището. След проведено обучение те ще имат възможност да получат международно признат сертификат. За повече информация - учениците могат да попитат инструктурите.


06.02.2019 - Критерии за отпускане на стипендии за ІІ


04.02.2019 - Безопасен Интернет


07.01.2019 - Ubisoft мотивира наши ученици

На 04.01.2018 г. се проведе среща с Георги Христов - бивш ученик на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“, който е представител на Юбисофт София.

Предварително беше проведен подбор, поради голямото желание на учениците да участват в събитието. На представянето присъстваха 25 ученици от X до XII клас от специалностите „Компютърна техника и технологии“, „Компютърни мрежи“ и „Приложно програмиране“.

Георги сподели опит и разказа през какво е преминал, самообучавайки се, за да бъде приет в екипа на една от най-големите компании за разработка на видео игри в света Ubisoft. Фирмата, основана преди повече от 30 години във Франция, има представителства в над 20 държави и студиа в такива градове като Монреал, Сан Франциско, Шанхай, Сингапур, Малмьо, Киев, Пуне, включително и в София.

Той даде полезни съвети и насоки на учениците, които са се насочили в ИТ сферата. Накрая им направи демонстрация с програма за 3D моделиране. Неговата лекция беше изключително интересна и мотивираща за присъстващите учиници.


20.12.2018 - Вторите успешно завършили MikroTik

Втората група завършила MikroTik академията при ПГЕХТ е факт. Това са ученици от специалността Компютърни мрежи. Те получиха сертификат MikroTik Certified Network Associate (MTCNA). Сертификатът е международно признат и разпознаваем сред работодателите в България в областта на компютърните мрежи и телекомуникациите.

18.12.2018 - Коледен базар

            В очакване на Коледа, най-светлия християнски празник, Ученическият съвет в Професионална гимназия по електроника и химични технологии ”Проф. Асен Златаров” гр. Плевен организира  традиционния Коледен базар.

            Уникалните сувенири, картички и лакомства, направени от учениците  с майсторство и любов, ще донесат празничното  настроение и вълшебството на Коледа.

            Всеки може да се включи в инициативата, защото  Коледният базар обединява ученици, учители и родители в обща кауза – благотворителността и съпричастието. Тази година учениците са вдъхновени от мотото „Деца помагат на деца в нужда”, за да бъдат Коледните празници неповторими светли мигове за всички.


22.10.2018 - Магията на Церн

Учител от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ гр. Плевен участва в “Национална учителска програма за квалификация на инженери и IT” в ЦЕРН – Женева. Обучението  се проведе от 14 до 20 октомври 2018 година. През този период г-жа Въткова посети Европейския център за ядрени изследвания и се запозна с последните научни открития в областта на физиката, техниката и информационните технологии.

Тази година програмата даваше приоритет на учители до 35 години.

Петдневното обучение се проведе на български език и включва лекции на водещи учени като проф. Леандър Литов, проф. Роман Захариев, доц. Пламен Яйджиев, инж. Зорница Захариева, Александър Христов, Иван Глушков, Мирослав Атанасов, Динко Атанасов и други.

Участниците в обучението са обогатили знанията си в областта на физиката на елементарните частици и най-новите научни открития, модерните начини за обработка, анализ и съхраняване на данни и използването на GRID технологиите в ЦЕРН. Запознали са с изградената система от ускорители и детектори за фундаментални изследвания на елементарни частици.

Посетили са и ISOLDE, ATLAS, каверната на детектора CMS на 100 м под земята и Кълбото на науката и иновациите.

Обучението премина по предварителна програма. Ръководители на групата бяха г-жа Свежина Димитрова – директор на Националната обсерватория „Николай Коперник” - Варна и г-жа Вероника Георгиева – Държавен експерт от дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в МОН.


10.10.2018 - Търг с тайно наддаване за отдаване под на


09.10.2018 - Проект Well School Tech

На 20 септември 2018 г. в конферентната зала на 125 СУ „Боян Пенев“ в гр. София се проведе Национално събитие по проект WELL-SCHOOL-TECH: „Подобряване на здравословната и психологическа среда в училище”, изпълняван в рамките на програма „Еразъм +“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”.За повече информация отворете прикаченият файл.
26.09.2018 - Заявление за отпускане на стипендии

От главната странца може да изтеглите образер заявлението за кандидастване за стипендия
25.09.2018 - Критерии за отпускане на стипендии

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА

 І  УЧЕБЕН СРОК 2018/2019 Г.

Месечни стипендии

Вид на стипендията

Критерии

Показател

 

1.

 

За постигнати образователни резултати

1. Успех на ученика за предходната учебна година.

2. Справка от класния ръководител за допуснати не повече от 10 неизвинени и 150 извинени отсъствия за предходната учебна година (изключение правят изв.отсъствия поради продължително боледуване).

Отличен – 6.00

Отличен – от 5.50 – до 5.99

 

 

 

 

 

 

2

За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

1.Месечният доход на член от семейството.

2.Успех на ученика за предходната учебна година

 3. Справка от класния ръководител за допуснати не повече от 10 неизвинени и 150 извинени отсъствия за предходната учебна година (изключение правят изв.отсътвия поради продължително боледуване).

Месечен доход на член от семейството под установената за страната минимална работна и успех не по-нисък от много добър 4,50

3

За подпомагане на ученици с трайни увреждания

Решение на ТЕЛК

Инвалидизация

4

За ученици без родители

За ученици без един родител

1.Смъртен акт или съдебно решение за отнети родителски права.

2. Успех на ученика за предходния учебен срок. 

3. Справка от класния ръководител за допуснати не повече от 10 неизвинени и 150 извинени отсътвия за предходната учебна година

 (изключение правят изв.отсътвия поради продължително боледуване).

За ученици без двама родители:

1. Смъртни актове на родителите или съдебно решение за отнети родителски права.

Без един родител

Успех на ученика не по-нисък от 4,50

Справка за отсътвията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без двама родители

 

Месеци за които се изисква доход - от март 2018 г. до август  2018 г. включително.

 

МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО  –  510,00 ЛВ

 

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ  20.10.2018 Г.

 

Еднократни стипендии

 

Вид на стипедията

Критерии

Показател

1.

За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

Месечен доход

При смърт на родител

Месечен доход на член от семейството под установената за страната минимална работна заплата

2.

За посигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност.

Успех от общински, областни или национални състезания, конкурси и олимпиади

Класиран на І, ІІ или ІІІ място в общински, областни или национални състезания, конкурси и олимпиади

 

Документи, доказващи доходите:

 

Служебни бележки за доходите на родителите когато работят по трудово правоотношение или граждански договори; за доходите от стопанска дейност като Едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност, наеми, лихви награди, дивиденти и други подобни - декларират се в Заявление-Декларацията; служебни бележки за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/; ако родителите са безработни - служебна бележка за получаваното обезщетение от НОИ; ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда трудовата им книжка - оригинал за сверяване, след което се връща и копие от първата и последната страница, на която има записвания; ако родителите са пенсионери служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия; ако са получавани обезщетения по КСО/болнични/ - бележка за получените суми. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има братя или сестри учащи в средни учебни заведения /до 20 г./ служебна бележка от учебното заведение, доказваща обучаването им там. При разведени родители - копие от съдебното решение за развода и документ за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение. При необходимост и в зависимост от конкретния случай, комисията може да изисква допълнително и други документи.

Заявление-декларация по образец за кандидатстване можете да изтеглите от сайта на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” (www.pgeht.net) или от Библиотеката на гимназията.16.08.2018 - Свободно място за учител по английски ези


15.08.2018 - Проведе се практика в Плимут, Англия

Успешно се проведе двуседмичната практика по проект „Иновации и ИТ технологии – успешен старт в кариерата и стъпка към дигитална Европа - DIGITTRAIN”, по програма „Еразъм +” в периода от 28 юли до 12 август 2018 година.

Ученици от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”– град Плевен проведоха двуседмично практическо обучение в град Плимут, Англия. Заедно с тях на стаж бяха възпитаници на ПГЕ „Джон Атанасов” – град Стара Загора. В проекта участваха ученици от X и XI клас, които се обучават в специалности „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи”.

Практиката се осъществи в реални условия в дигиталната агенция „Тотал Иновейшън ЕС”, специализирана в разработването на цялостни бранд стратегии, технологични приложения, уеб сайтове за ефективно онлайн присъствие. Учениците бяха настанени в приемни английски семейства.

Младите специалисти бяха въведени в: дигиталния маркетинг и иновации в бранд стратегиите; изграждане на цялостна стратегия за SEO оптимизацията за търсачки; създаване на профили в социални медии; работа с аналитичните данни на сайт и създаване на аналитичен доклад (Google Analytics); инсталация на система за управление на съдържанието WordPress; тестване на дигитална сигурност и онлайн идентичност; работа с техники за онлайн продажби и разплащания; провеждане на уебсайт одити;

След приключването на практиката всеки от учениците получи сертификат за успешно преминала практика, референция от Тотал Иновейшън и документ EUROPASS Мобилност, удостоверяващи придобита професионална квалификация.

В Плимут учениците не само повишиха своите професионални компетентности и подобриха своите чуждоезикови умения, те се запознаха с английската култура и нрави, откриха нови приятели и прекараха две незабравими седмици в Англия.

Повече снимки може да намерите в нашата Галерия в папка Англия Плимут 2018 или натиснете тук


13.08.2018 - Прием 2018/2019 Свободни места след тре


09.07.2018 - Задължителна литература за ІХ и Х клас


06.07.2018 - Cisco академия в ПГЕХТ

ПГ по електроника и химични технологии "проф. Асен Златаров" вече е регистрирана Cisco академия. Най-добрите ученици от специалностите Компютърни мрежи и Компютърна техника и технологии ще имат възможност да получат Cisco сертификати след успешно положени изпити. Повече информация може да получите в сайта на www.netacad.com или www.cisco.com


03.07.2018 - Първи етап за прием в VIII клас

Обявено е класирането на учениците на първи етап за прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2018/2019 година.

Резултатите от първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2018/2019 г. са публикувани в сайта https://priem.mon.bg.

Проверката се извършва по входящ номер и кода за достъп от служебната бележка, с резултатите от положените изпити.

От 4 до 6 юли 2018 г. предстои записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап, които не са удовлетворени от класацията. В този случай, при втори етап на класиране ученикът може да премине на по-предно свое желание или да запази мястото си на класиране от първи етап, т.е. не губи мястото си от първи етап. Записването на учениците след първи етап на ккласиране, както и подаване на заявление за участие във втори етап се извършва в сградата на ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров" - Плевен в кабинет 02 на първия етаж, до входа от 8,00 до 18,00 часа.

Учениците, които не са класирани на този етап, автоматично участват в класирането на втори етап.

Учениците, които са класирани и в посочения период не се запишат или подадат заявление за участие във втори етап губят мястото си и ще трябва да участват в трети етап на класиране.


02.07.2018 - Подаване на заявления за допускане до ДЗИ

Започна подаването на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, за сесия август - септември, за учебната 2017/2018 година. От 02 до 13 юли 2018 година (включително) се осъществява подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити. Заявленията са по образец и се подават в рамките на работното време в училището. Определеният срок за подаване на заявления се спазва стриктно и след изтичането му не се приемат заявления.


28.06.2018 - Първите успешно завършили MikroTik

Първите завършили MikroTik академията при ПГЕХТ са ученици от 11 клас специалности Компютърна техника и технолигии и Компютърни мрежи. Те получиха сертификат MikroTik Certified Network Associate (MTCNA). Сертификатът е международно признат и разпознаваем сред работодателите в България в областта на компютърните мрежи и телекомуникациите.


07.06.2018 - На вниманието на завършващите VII клас

В периода от 20 до 26 юни 2018 година включително се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в неспециализираните училища, за профилирани паралелки на средните училища и/или за паралелки по професия и специалност в професионални гимназии и средни училища, по държавен план-прием за учебната 2018/2019 година.      

         Информация за паралелките, в които  ще се извършва план-прием е публикувана в раздел „Прием“, на сайта на РУО-Плевен.

          За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили VII клас, подават до председателя на областната комисия към Регионално управление на образованието следните документи:

 1. заявление за участие в класиране (по образец) с подредени желания;

 2. копие на свидетелство за завършено основно образование;

 3. копие от служебна бележка с резултатите от положените изпити;

 4. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии, като без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

 5.  

         При подаване на заявлението е необходимо предварително да бъдат добре обмислени желаните специалности по професии и/или профили, както и тяхната поредност при подреждането, като се започва от най-предпочитаните профили, професии/специалности. Всяка паралелка по профил или по отделна специалност от дадена професия се изписва като отделно желание. Няма ограничение за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

Кандидатстването и тази година ще бъде чрез електронната система на МОН (https://priem.mon.bg/) или на хартиен носител в училища-центрове. Родителите или учениците, които са подали заявления за участие в първо класиране на хартиен носител, няма да могат да подават електронно и обратно.

За кандидатстване в друга област, учениците подават заявление в съответната област. Допустимо е едновременно да се кандидатства в област Плевен и в друга област. При обявяване на първо класиране ученикът избира къде да се запише, ако е приет на две места.

            Списък на училища - центрове, по общини:

 

Име на училището/община

 

1

Община Плевен:

ОУ „Йордан Йовков”-гр. Плевен

ОУ „Цветан Спасов”-гр. Плевен

 

2

Община Белене

ОУ „Васил Левски” -гр. Белене

 

3

Община Гулянци

СУ „Христо Смирненски”-гр. Гулянци

 

4

Община Долни Дъбник

НУ „Св.Св. Кирил и Методий”- гр. Долни Дъбник

 

5

Община Долна Митрополия

СУ „Васил Априлов”-гр. Долна Митрополия

 

6

Община Искър

СУ „Христо Смирненски” -гр. Искър

 

7

Община Кнежа;

ОУ  „Васил Левски”- гр. Кнежа

 

8

Община Левски

ОУ „Максим Горки” -гр. Левски

 

9

Община Никопол

СУ „Христо Ботев” -гр. Никопол

 

10

Община Пордим

СУ „Св. Св. Кирил и Методий” -гр. Пордим

 

11

Община Червен бряг

ОУ „Христо Смирненски” -гр. Червен бряг

Работно време за приемане на заявленията е от 8.00 – 18.00 часа.

 


30.05.2018 - Списъци практика ДКИ

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ".29.04.2018 - MikroTik академия в ПГЕХТ

ПГ по електроника и химични технологии "проф. Асен Златаров" - гр. Плевен е първото училище в България, което стана MikroTik Академия. Основната цел, която си поставя MikroTik Академия при ПГЕХТ, е ефективно профилирано образование на специалисти в областта на компютърните мрежи, изградени с продукти и решения на MikroTik. Най-добрите ученици от ПГЕХТ ще преминават курс и ще имат възможност да получат безплатно сертификат MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) след успешно положен изпит. Сертификатът MTCNA е международно признат и разпознаваем. Успешно положилите изпит ще получат Безплатен RouterOS ниво 4 лиценз. Знанията и уменията предоставяни в MikroTik академията създават предпоставки за многостранна реализация на учениците в традиционните телекомуникации и в специализираните области на мрежовите системи за управление на отговорни технологични процеси.

Може да видите подробно всички академии в България за обучение на MikroTik


18.04.2018 - Маратон на четенето

На 18.04.2018 г. в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” бе открит Маратонът на четенето. Проявата е посветена на Международния ден на детската книга - 2. април и Международния ден на книгата и авторското право – 23. април. Библиотекари от РБ „Христо Смирненски” подредиха витрина с книги на Радой Ралин по случай 95 години от рождението на автора. Госпожа Икономова – учител по български език и литература в училището представи кратко творчеството му, а учениците четоха негови епиграми и разкази.


16.04.2018 - Национална конференция по физика

                               „Всяко постижение в науката, започва с опит и завършва с него.“

                                                                                 Алберт Айнщайн

По повод българското председателство на съвета на Европейския съюз, съюзът на физиците в България, организира национален конкурс за ученици  на тема "Великите физици на Европа". Резултатите от конкурса се обявиха на 31 март 2018 г.на сайта на СФБ, а награждаването  се извърши на14 април 2018 г. в Плевен по време на Младежката научна сесия в рамките на 46-тата Национална конференция по физика.

                За гордост, от училищата в област Плевен има достойно представили се и класирани есета на ученици:

I. Група VI - VIII клас

Второ място: Фани Маринова – VIIIВ кл., ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров", Плевен

 

 

 

 

Поощрителна награда: Велин Тодоров – VIIIВ кл., ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров", Плевен

 

На 14 април в рамките на 46-тата Национална конференция по физика  се проведе и специализирана МЛАДЕЖКА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици  на тема: „Аз и физиката“. Виктор Захариев от XБ клас  представи училището с темата „Web базирани образователни ресурси за самоподготовка “ и представи сайт, който беше разработил за телескопите.

 

 

 


11.04.2018 - Конкурс за Мария Кюри

Фондация „Вигория“ благодари на всички участници в конкурса. Независимо от класирането, самото включване в конкурса е безспорно постижение за всеки участник в него. Мисълта на Мария Кюри: „Животът не е лесен за нито един от нас. Но какво от това? Трябва да вярваме, че сме надарени с нещо и че това нещо на всяка цена трябва да бъде постигнато“, е едно ярко, запомнящо се послание към хората, които търсят своето поле за изява във все по-усложняващите се взаимоотношения в обществата.

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС

„МАРИЯ СКЛОДОВСКА КЮРИ – 150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО Ѝ“

КЛАСИРАНЕ НА УЧИТЕЛИ

 Детелина Мирова, учител по физика в ПГЕХТ „Проф.Асен Златаров“, гр.Плевен за: проведен урок посветен на М.Кюри; представен  документален филм; проведена викторина; създаден кът в училището по темата; изработени и представени презентации.

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Кристина Велева, 10 а клас, ПГЕХТ „Проф.Асен Златаров“, гр.Плевен.

Валентин Петров, 10 а клас, ПГЕХТ „Проф.Асен Златаров“, гр.Плевен.

 

 


22.03.2018 - Световен ден на водата

Световният ден на водата се чества всяка година на 22 март. Денят на прясната вода е предложен на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Целта му е да привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.

На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата. Целта е да се повиши общественото съзнание и култура, за да се ускори изпълнението на една от целите на развитието за този век – намаляване наполовина на броя на хората без достъп до чиста вода и канализация до 2015 г.

По повод на Световния ден на водата, в началото на месец  март, в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“  учениците от 9 б клас  с кл. ръководител М. Цветкова, проведе състезание между специалностите в класа.  В три кръга – блиц  въпроси, решаване на кръстословица и представяне на презентации  на екологичен проблем във връзка с природните ресурси  на Земята, учениците премериха знания, технически умения и отговорна позиция по отношение на този важен и  глобален проблем.


22.03.2018 - Национално състезание по „Компютърни мреж

На 22.03.2018 г. в ТК - Ловеч се проведе национално състезание по „Компютърни мрежи“ – Ловеч 2018 г. Участват отбори от професионални гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии, обединени в асоциация на професионалните гимназии в тези професионални направления. Състезанието се провежда с цел да се мотивират учениците за професионална реализация по изучаваната професия в областта на компютърните мрежи, системи и технологии.

Директорът на колежа доц. д-р Пенчо Пенчев откри състезанието и пожела успешна работа на участниците.

Участват 5 отбора, 2 от ПГ в София, и по 1 от Плевен, Стара Загора и Пазарджик. Състезанието се провежда в лабораториите на колежа под методическото ръководство на гл. ас. д-р инж. Мирослав Славов. Съорганизатори са ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – Плевен и АПГЕЕКТ. Състезанието протича в две части - решаване на теоретичен тест и практическа част – изграждане на връзка към Интернет, като тя премина през оптична свързаност: връзки, след това точка-точка връзка между 2 станции  и през рутер ТР Link.

Състезателните задачи са с практическа насоченост и са изготвени  на база  на учебното съдържание в тази област.

Успешно представилите се ученици придобиват правото да се запишат без кандидатстудентски изпити за студенти в колежа.

Записването в колежа е по документи и с тест, всеки работен ден, по пет акредитирани специалности.

След оспорвана състезателна част, на базата на резултатите от писмения тест и изпълнението на практическите задачи, бяха определени победителите.

Първо място бе спечелено от отбора на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – Плевен, второ – от отбора на ПГМЕТ – гр. Пазарджик и трето – от отбора на ПГМЕТ – гр. Стара Загора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


19.03.2018 - Нов европейски проект

Плевенското сдружение „Учебна работилница Европа” проведе в ПГЕХТ открит урок с ученици от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” по нов европейски проект - „Преодоляване на стените между хората в кризисни времена - да изградим бъдещето на Европа (СТЕНИ)”. Проектът е финансиран по програма „Европа за гражданите“, Европейска памет за миналото и ще продължи до 30 ноември 2018 г. Координатор е сдружение „Заедно в Европа” от Люнебург, Германия, а партньори са пет организации от България, Гърция, Белгия и Германия.

Историята на Европа е история на постижения и на мир. Днес е необходимо да напомним за тази мирна история, започнала като отговор на войната, с подписването на договорите от Рим през 1957 г. Проект "СТЕНИ" иска да премахне новите прегради, издигани от предразсъдъци, националистически движения, от десни популистки лозунги, нетърпимост и изолация. Затова е много важен диалогът с младите хора.

Пред десетокласниците от ПГЕХТ беше показана презентация на тема „Договорите от Рим като основа на ЕС, до днешната „отворена” Европа”, от която те научиха за първите стъпки в създаването на Европейския съюз – Европейската общност за въглища и стомана през 1951 г., Европейската икономическа общност и Евратом – през 1957 г., кои са бащите основатели, как се е разширявал през годините и какво прави Съюзът за гражданите на държавите членки.

Презентацията естествено се преля в дискусия, която премина доста бурно. Учениците показаха висока информираност, активност и критичност.

Освен на уроци, дискусии и други прояви сдружение „Учебна работилница Европа” кани младите граждани да представят своите визии за една либерална и хуманна Европа, като обявява конкурс в два раздела: за снимка/фотоколаж или рисунка и за есе на тема „Толерантна Европа без граници”. Тези визии ще бъдат показани на изложби заедно със снимки на немския фотограф Юрген Ритер, който е заснел цялата 1 400 км вътрешна граница на Германия отпреди и след обединението, включително Берлинската стена, съпоставяйки как е изглеждало тогава и днес.

В конкурса могат да участват ученици при следните възрастови ограничения:

-              За снимка/фотоколаж или рисунка - всички ученици от V до XII клас, включително;

-              За есе - ученици от IX до XII клас.

Сроковете за изпращане на творбите са: За снимки/фотоколажи и рисунки - 15 април 2018 г.: на място или по пощата на адрес: Плевен 5800, ул. „Александър Стамболийски” 1, офис 302, Учебна работилница Европа, за конкурса. За есетата - 20 април 2018 г., на адрес lernwerkstatt.eu@gmail.com.

Всички творби ще се оценяват от тричленна комисия.

Ще бъдат връчени награди в двете категории - ваучери за книги от книжарница „Сиела”, като участниците в конкурса за снимка/фотоколаж или рисунка ще бъдат разделени в две възрастови групи – първа, от V до VIII клас и втора, от IX до XII клас.

Победителите ще бъдат обявени и наградени на дискусията по проекта, която ще се състои в художествена галерия „Илия Бешков” на 8 май 2018 г., от 16:30 часа. Отличеното с първа награда есе ще бъде прочетено пред присъстващите и ще бъде акцент на форума.

Пълният регламент за конкурса можете да намерите на адрес:

 http://lernwerkstatt-bg.eu/mauer.php,

 http://lernwerkstatt-bg.eu/news.php.


15.03.2018 - Национално състезание по „Електротехника“

На 15.03.2018 г. в ТК - Ловеч се проведе национално състезание по „Електротехника“ – Ловеч 2018 г. Участват отбори от професионални гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии, обединени в асоциация на професионалните гимназии в тези професионални направления. Състезанието по „Електротехника” се провежда с цел да се мотивират учениците за професионална реализация  по изучаваната професия „Електротехник”. Директора на колежа доц. д-р Пенчо Пенчев откри състезанието. То се провежда в лабораториите по електротехника и електрически машини на колежа под методическото ръководство на гл. ас. д-р инж. Милко Дочев. Съорганизатори са ПГЕХТ „Проф.Асен Златаров“ – Плевен и АПГЕЕКТ. Състезанието протича в две части - решаване на теоретичен тест и практическа част – синтезиране и реализация на електро схеми върху тренировъчни стендове.

Отработват се теми за монтаж на електрическо табло – свързване на предпазители, токова защита, еднофазен електромер, осветителен контур , стълбищен автомат , както и  управление на трифазен асинхронен двигател с контактори по схема „Звезда“ с токова защита при захранване с 380 V и управление на трифазен асинхронен двигател с контактори по схема „триъгълник“ при захранване с 220 V.

Състезателните задачи са с практическа насоченост и са изготвени  на база  на учебното съдържание по професията „Електротехник”.

Успешно представилите се ученици придобиват правото да се запишат без кандидатстудентски изпити за студенти в колежа.

Записването в колежа е по документи и с тест, всеки работен ден, по пет акредитирани специалности.

След оспорвана състезателна част, на базата на резултатите от писмения тест и изпълнението на практическите задачи, бяха определени победителите.

Първо място бе спечелено от отбор на ПГМЕТ – Бургас, второ – от отбора на ПГМЕТ – гр. Пазарджик  и трето – от отбора на ПГЕХТ „Проф.Асен Златаров“ – Плевен.

Откриване на състезанието

Решаване на тест

Практическа част – ел. табло

Практическа част – управление на асинхронен двигател

Награждаване на първенците

Награждаване на първенците

За спомен, и – до следващата година!


15.03.2018 - Национално състезание по КТТ

На 15.03.2018 година се проведе четвъртото издание на  Националното състезание по „Компютърна техника и технологии”. Организатор на събитието беше Асоциацията на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии.  Домакин на състезанието отново бяха ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ град Плевен. В състезанието взеха участие седем отбора от професионални гимназии, членки на АПГЕЕКТ. Всяка професионална гимназия участва с един отбор. Отборите взели участие в състезанието – ПГ по телекомуникации София, ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчварор” Севлиево, ПГ по битова техника Пловдив, ПГЕЕ Стара Загора, ПГМЕТ Пазарджик, ПГМЕЕ Бургас и ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ Плевен.

Състезанито по „Компютърна техника и технологии” се проведе в два етапа.  Учениците първо решаваха електронен  тест, а след това изпълняваха  практическа задача.

 

 

За осигуряване на прозрачност и обективност в състезанието при оценката на знанията и уменията на участниците беше сформирана комисия. Комисията разработи конкурсните задачи за състезанието. В комисията участваха преподаватели от следните професионалните гимназии - ПГЕЕ Стара Загора, ПГМЕТ Пазарджик и ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ Плевен. Председател на комисия бе инж. Боруш Сагунов.

Всеки участник  самостоятелно  решаваше  електронен тест  за време. Тестът съдържа 20 въпроса.

 

 

 

 

 

В практическата част всеки отбор разполагаше с два РС – един сглобен с инсталиран системен софтуер и драйвери – еталонен и друг разглобен за асемблиране и инсталиране на софтуер. Задача на отборите беше да  изградят мрежа между два РС и да прехвърлят информация по изградената мрежа. Тук отново се работеше за време.

 

 

Всички отбори се справиха отлично, но във всяко  състезание има и победители.

На І място се класира отборът на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ Плевен.

На ІІ  място се класира отборът на ПГМЕЕ Бургас.

На ІІІ  място се класира отборът на ПГМЕТ Пазарджик.

И тази година традицията беше спазена и се надяваме през следващата учебна година да има още повече участници.


12.03.2018 - ДЗИ, сесия май-юни 2018

Заявления за допускане до държавни зрелостни изпити през сесия май-юни на учебната 2017/2018 година се подават от 06.03.2018 г. до 16.03.2018 г.

 09.03.2018 - Състезание „Светът е електроника”

Национално състезание по електроника „Светът е електроника”

На 08.03.2018г. В ПГЕХТ „Проф Асен Златаров” гр.Плевен се проведе Национално състезание по електроника „Светът е електроника”. Участваха ученици от ПГЕХТ „Проф Асен Златаров” гр.Плевен, ПГМЕТ гр. Пазарджик, ПГЕА гр. София, ПГЕ „Джон Атанасов” гр. Стара Загора, ПГМЕТ гр.Ловеч, ПГМЕЕ гр. Бургас, ПГБТ гр Пловдив.

В първа възрастова група 9-10 клас на първо място се класира отборът на ПГЕХТ „Проф Асен Златаров” гр.Плевен с участници Петър Петров и Веселин Чобанов, на второ място се класира отборът на ПГМЕТ гр. Пазарджик, на трето място се класира отборът на ПГМЕЕ гр. Бургас. Във втора възрастова група 11-12 клас на първо място се класира отборът на ПГЕХТ „Проф Асен Златаров” гр.Плевен с участници Владимир Куцинов и Владислав Тенев, на второ място се класира отборът на ПГМЕТ гр. Пазарджик, на трето място се класира отборът на ПГЕА гр. София.


28.02.2018 - Удължаване на ваканцията

Във връзка с неблагоприятна метеорологична обстановка и влошени  пътни условия се удължава броя на неучебните дни до 02.03.2018 г. Първият учебен ден след „дървената” ваканция е 6 март (вторник).


20.02.2018 - Патронен празник на гимназията

На 16.02.2018 г. се проведе тържество по случай патронния празник на ПГЕХТ. Бяха поднесени цветя пред паметника на патрона в двора на училището. Сред гостите на празника бяха представители на висши учебни  заведения, на фирми партньори на гимназията и общественици. В съдържателното слово на г-н Калин Йончев, директор на гимназията, бе откроена значимата роля на образованието и ролята на училището при изграждането на знаещи и можещи млади хора. 

Наградени бяха ученици показали отлични резултати в учебната дейност, в спорта и в училищния живот.

В тържествената програма участваха хор „Звъника” с диригент г-жа В. Делийска и ансамбъл „Нашенчета” с ръководител г-н Летов. Ученици от гимназията представиха театралната постановка „Като в рая”, която пожъна голям успех.


14.02.2018 - „Седмица на дигиталната грамотност“

Провеждане на инициативата „Седмица на дигиталната грамотност“ в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ в периода от 07 до 13 февруари 2018 г.

                През тази седмица ще бъде отбелязан за 15-та поредна година Международния ден за безопасен интернет. Целта на инициативата на Европейската комисия е да се насочи вниманието към необходимостта да се полагат все повече усилия за превръщането на дигиталния свят в по-безопасна и полезна за развитието на децата среда. Целта е да стимулира  участието на младите хора в обществения живот и повишаване на знанията им за опасностите в глобалната мрежа. Всяка година все повече деца стават жертви в социалните мрежи. За изминалата година, около 15% от децата, които са онлайн са били притеснени или уплашени от нещо, което са видели в мрежата. Съветът към родителите е да се образоват и да имат дигитална грамотност. А ако детето им стане жертва на педофили и изнудвачи в интернет, се съветват да реагират спокойно и да потърсят помощ от полицията. Това са съветите на експертите към децата и родителите им - да сме наясно какво се случва в интернет и да внимаваме. А ако дете се сблъска с всякакъв вид насилие или изнудване онлайн, може да се свърже с експерти на телефон 116 111 по всяко време на денонощието.

                Учениците от 8А и 8Б клас се включиха  в инициативата, като гледаха в Час на класа прожекция на филма „Кой е срещу теб в мрежата“, посветен на темата и изработен  от БНТ.

     


25.01.2018 - Грамоти от литературен конкурс

Във връзка с популяризирането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в училищата Министерството на образованието и науката обяви Национален литературен конкурс за написване на разказ или есе на тема „Европа в България“. В конкурса участваха учениците Велин Тихомиров Тодоров, Симона Бориславова Асенова, Виктор Орлинов Вангелов и Фани Борисова Маринова от VIII В клас и Виктория Ивова Ванкова от IX Г клас. В есетата си младежите изразяват личните си позиции по темата за настоящето и бъдещето на България в Европейския съюз. В текстовете им проличава иновативно мислене и манталитет, както и познаване и отстояване на европейските демократични принципи. Участниците са отличени с грамоти от РУО – Плевен.

18.01.2018 - Открит урок на клуб „Players of English”


06.01.2018 - 20 години в Интернет
Тази година се навършват 20 години от присъствието на ПГЕХТ в Интернет пространството. Гимназията беше едно от първите училища със сайт в Интернет. Старата версия на сайта може да видите тук. Честито на всички !

21.12.2017 - Коледен базар
В дните на доброта и надежда, когато отваряме сърцата си за другите и вярваме, че чудесата се случват, няма по-голямо добро от това да направиш някого щастлив. Инициативата за благотворителен коледен базар във фоайето на ПГ по електроника и химични технологии е на Ученическия съвет, но в нея се включиха ученици от всички класове на гимназията. С огромна радост и удоволствие те изработиха коледни играчки и сладкиши, в които вложиха не само въображение, но и много емоция, за да превърнат дните от календара в празник. Събраните средства ще бъдат дарени на деца сираци, чиято усмивка е най-голямото удовлетворение за всички, които участваха в инициативата


11.12.2017 - 140 години от Плевенската епопея


07.12.2017 - 140 години от Плевенската епопея


24.11.2017 - Посещение в БГЦПО - Плевен
На 23.11.2017 год. ученици от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”, посетиха ДП „Българо-германски център за професионално обучение“, клон Плевен във връзка с „Ден на отворените врати“ в рамките на Европейската седмица на професионалните умения VET WEEK. Учениците присъств аха на демонстрациите в работилниците по практическо обучение. Това посещение ще бъде полезно за кариерното развитие на учениците и бъдещата им реализация.


21.11.2017 - Проект TECHTRAIN - Падуа
Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров” - Плевен успешно реализира поредния проект по програма „Еразъм+”, сектор Професионално образование и обучение” - „Усвояване на европейски практики за повишаване професионалната квалификация на младите технически специалисти“ (TECHTRAIN).
След практически обучения на наши ученици в Севиля (Испания) и Плимут (Англия), през август 2017 двадесет ученици от специалностите „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи” бяха на двуседмична практика в реални условия в Италия – страната, кято е сред първите четири в ЕС с най-голям дял на производство в областта на електотехниката и електрониката.
Успехът от обучението, отличното владеене на английски език, мотивацията и добрите комуникационни умения бяха водещи при подбора на учениците, които участваха в проекта. Предварителна им подготовка включваше културна подготовка за успешно адаптиране в новата среда, както и чуждоезиково обучение - по технически английски език и двумесечен курс по италиански език, за който учениците получиха сертификат за владеене на езика.


Практиката се осъществи в реални условия в 4 водещи чуждестранни фирми, осигурени от италианския партньор и ПО - фондация „Фениче”. За доброто си представяне учениците получиха сертификати от фирмата, в която работиха, а усвоените им знания и умения бяха удостоверени с Европас Мобилност.
В Падуа учениците не само повишиха своите професионални компетентности и подобриха своите чуждоезикови умения, те се запознаха с италианската култура и нрави,откриха нови приятели и прекараха две незабравими седмици в Италия.

15.11.2017 - Ден без пешеходци – жертви на пътя


08.11.2017 - Национална седмица на четенето


16.10.2017 - „Национална седмица на четенето“


25.09.2017 - Удостоверения за Дирекция "Социално подпо
Съгласно чл. 17, ал. 5 от Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, информацията за записаните ученици в съответната степен на училищното образование се получава ежемесечно по служебен ред от училищата.

15.08.2017 - Проведе се практиката в Италия

Успешно се проведе обучението (практика) в гр. Падуа (Италия). Повече снимки може да разгледате в галерията на училището или като натиснете на този линк


Учениците посетиха в свободното време няколко пъти центъра на Падуа и веднъж Венеция.

12.06.2017 - Места за подаване на документи след 7 кл.
Обявени са местата за подаване на документи за кандидатстване след 7 клас в Плевенски регион. Повече информация може да прочетете тук

08.06.2017 - Важно при кандидатстване след 7 клас
Тази учебна година се допускат за участие в класирането ученици, които не са се явили на единия или и двата изпита. При слаба оценка на някои от изпитите се приравнява на 0 точки, като това ще доведе до по-нисък бал при балообразуването. БАЛЪТ ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ СЕ ОБРАЗУВА В ТОЧКИ, А НЕ В ОЦЕНКИ. Повече информация може да прочетете тук

03.06.2017 - Програма „Еразъм +“
Професионална гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров“ – гр. Плевен има дългогдишна традиция да участва в международни проекти за мобилност и обучение, с което повишава нивото на професионална компетентност на преподавателите и респективно качеството на професионална подготовка на учениците. В периода 2 април - 13 април 2017 г. двама преподавателя, един помощник директор и Директора на гимназията взеха участие в мобилност в гр. Берлин, Германия, по проект 2016-1-BG01-КА101-023022 “Системите за професионално образование и обучение в Германия със специален фокус върху ПОО в областта на електрониката, електротехниката и компютърните технологии” в рамките на програма „Еразъм +“. Образователната мобилност бе осъществена чрез партньора по проекта BERLINK и включваше семинари, посещения в образователни институции и фирми, срещи с преподаватели и специалисти в областта на професионалното обучение. След пристигането си в гр. Берлин, участниците в проекта от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”, се запознаха с персонала на BERLINK. В хода на програмата бяха осъществени семинари и професионални визити, насочен към изучаване на немската дуална система на обучение. Посетен бе научен и технологичен парк „Adlershof“, в който се помещават повече от 1000 компании в сферата на високите технологии, проучванията, биотехнологиите, IT, околната среда, оптиката, възобновяемата енергия и фотоволтаичните системи, микросистемите. Също така бе посетен и първият по рода си парк в Европа ECF Farmsystems, където се прилага итовативната система аквапоник при отглеждане на зеленчуци и развъждане на риба.
Като допълнение към предварителната програма бе осигурена възможност за посещение в RENAC – renewables academy и център за професионално обучение. RENAC предлагат професионални обучения и семинари за повишаване на квалификацията в областта на соларно-термичните електроцентрали, фотоволтаичните съоръжения, вятърните електроцентрали, биомасата, както и академични програми за студенти и специалисти. В центъра за професионално обучение участниците в мобилността бяха запознати подробно с особеностите на дуалната система на обучение в Германия. Разговорите и дискусиите с обучаеми, преподаватели, психолози и социални педагози в този център разкриха начина на работа, организирането на учебния процес и подпомагането на проблемни младежи в системата на професионалното образование и обучение.
Участниците в мобилността посетиха и ESMT Berlin – международно висше бизнес училище, което предлага MBA програми за магистърски степени, както и обучителни семинари за мениджъри и ръководни кадри по програми, съобразени с нуждите на обучаемите. ESMT Berlin се помещава в импозантната сграда на бившия Държавен съвет на ГДР, чиито зали са преустроени и оборудвани с модерна техника за целите на обучението. По време на образователната мобилност в Берлин бяха постигнати следните цели: възприемане на идеи и програми, отнасящи се до дуалната форма на обучение; запознаване с административното управление на професионалното обучение и прилагане на добри практики; наблюдение на учебни и работни места в немското професионално обучение; установяване на активно, взаимно полезно сътрудничество между ползвателите по проекта и техните партньори в Германия; възприемане на модела на партньорство между обучителната институция и малките и средни предприятия; наблюдение на ролята на държавата при насърчаването и регулирането на отношенията между обучаващата институция и работодателите. Осъществен бе обмен на опит, идеи и програми по проблеми, отнасящи се до немската дуална система; запознаване с добри управленски практики; запознаване с оборудването на конкретните работни места, използваната техника и програмни продукти. Образователната мобилност приключи със сертифициране на придобитите компетенции с Europass мобилност. Постигнати бяха очакваните резултати за усъвършенстване компетенциите на ползвателите за по-добро качество на професионалното образование в съответствие с непрекъснатото развитие на технологиите и прилагането на европейски стандарти в обучението.04.05.2017 - Национално състезание по Електротехника
На 25.04.2017 година Техническия колеж гр. Ловеч отвори врати за провеждане на Национално състезание по ЕЛЕКТРОТЕХНИКА за всички професионални гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии, обединени в асоциация на професионалните гимназии в тези професионални направления. В Технически колеж – Ловеч, организатор на състезанието под методическото ръководство на гл. ас. дтн. инж. Милко Дочев и Директора на колежа доц. дтн. инж. Пенчо Пенчев. Съорганизатори са ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – Плевен - г-н Венелин Вътков и Асоциацията на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърна техника. Състезанието по „Електротехника” се проведе с цел да се мотивират учениците за професионална реализация по изучаваната професия „Електротехник”. Състезателните задачи бяха с практическа насоченост изготвени на база на учебното съдържание по професията „Електротехник”.Събраха се ученици и учители инженери от професионалните гимназии. Всяка професионална гимназия беше представена от екип от по един отбор от трима ученика и един ръководител.


Състезанието се проведе на два етапа - решаване на теоретичен тест и практическа част – синтезиране и реализация на електрически схеми върху тренировъчни стендове.


Теотетичния тест премина в кабинет. Всеки ученик трябваше да реши тест с 20 въпроса избирателен отговор.
Практическата част се проведе в две лаборатории по електротехника и електрически машини и апарати. учениците работиха отборно. Всеки отбор разполагаше с 2 стенда, върху които изпълняваше две практическите задания. Отборите отработваха практически задания за монтаж на електрическо табло – свързване на предпазители, токова защита, еднофазен електромер, осветителен контур, инсталация (свързване на контакт „Шуко“), стълбищен автомат , както и управление на трифазен асинхронен двигател с контактори по схема „Звезда“ с токова защита при захранване с 380 V и управление на трифазен асинхронен двигател с контактори по схема „триъгълник“ при захранване с 220 V.
В комисията участваха представители на ТК - Ловеч и преподаватели от професионалните гимназии. След оспорвана състезателна част, на базата на резултатите от писмения тест и изпълнението на практическите задачи, бяха определени победителите.
Достойно се представи отборът на Професионална гимназия по електроника и химични технологии ”Проф. Асен Златаров”- Плевен като заслужено спечели второто място. Участници в отбора, представящ училището са Владислав Тенев от 10а клас - специалност Компютърна техника и технологии, Пламен Дамянов и Веселин Маринов от 11б клас - специалност Компютърни мрежи.


Най- добра практическа подготовка показа отборът на ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” - Горна Оряховица представен от ученици от специалности „Електроенергетика” и „Електрически инсталации” от 11 и 12 клас, който спечели първо място.
Директорът на Техническия колеж доц. дтн. Пенчо Пенчев връчи грамоти на победителите, а г-н Венелин Вътков връчи предметни награди от името на Асоциацията на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърна техника.


Успешно представилите се ученици придобиват правото да се запишат без кандидатстудентски изпити за студенти в Технически колеж – Ловеч.

19.04.2017 - ПГЕХТ отпразнува 50 години


18.04.2017 - Паметник на Проф. д-р Асен Златаров
На 18.04.2017г. тържествено беше открит паметникът на проф. д-р Асен Златаров, патрон на Професионална гимназия по електроника и химични технологии, гр. Плевен. По повод честването на 50-годишния юбилей на училището ученици, учители и гости изразиха почитта си към личността и делото на бележития учен химик, общественик и творец. Сред гостите на тържеството - г-жа Албена Тотева – Началник на РУО - Плевен, г-жа Катя Трифонова – старши експерт към РУО - Плевен, беше и г-жа Свобода Бенева – Председател на фондация „ВИГОРИЯ”, един от дарителите, с чиято помощ се осъществи проектът на Инициативния комитет към училището. Изразена беше благодарността към всички бивши и настоящи ученици, учители и спонсори, които заделиха средства за осъществяване на родолюбивата инициатива. Този паметник ще напомня не само за големия учен, общественик и родолюбец Асен Златаров, но и за признателността на неговите последователи, които следват достойно заветите му.
05.04.2017 - Национално състезание по „Асембнлиране на
На 24.03.2017 година се проведе третото Национално състезание по „Асембнлиране на РС”. Организатор на събитието беше Асоциацията на Професионалните Гимназии по Електротехника, Електроника и Компютърни Технологии. Домакин на състезанието отново бяха ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ град Плевен. В състезанието взеха участие девет отбора от професионални гимназии, членки на АПГЕЕКТ. Всяка професионална гимназия участва с един отбор. Отборите взели участие в състезанието – ПГ по телекомуникации София, ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчварор” Севлиево, ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” Горна Оряховица, ПГ по битова техника Пловдив, ПГ „Проф. Асен Златаров“ Видин, ПГМЕТ Плевен, ПГМЕТ Пазарджик, ПГМЕЕ Бургас и ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ Плевен.
Състезанито по „Асембнлиране на РС” се проведе в два етапа. Учениците първо решаваха електронен тест, а след това изпълняваха практическа задача.За осигуряване на прозрачност и обективност в състезанието при оценката на знанията и уменията на участниците беше сформирана комисия. Комисията разработи конкурсните задачи за състезанието. В комисията участваха представители на ТУ Габрово и преподаватели от професионалните гимназии. Председател на комисия бе доц. Симеонов.
Всеки участник самостоятелно решаваше електронен тест за време. Тестът съдържа 20 въпроса.
В практическата част всеки отбор разполагаше с два РС – един сглобен с инсталиран системен софтуер и драйвери – еталонен и друг разглобен за асемблиране и инсталиране на софтуер. Задача на отборите беше да изградят мрежа между два РС и да прехвърлят информация по изградената мрежа. Тук отново се работеше за време.
Всички отбори се справиха отлично, но във всяко състезание има и победители.
На І място се класира отборът на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ Плевен.

На ІІ място се класира отборът на ПГМЕЕ Бургас.

На ІІІ място се класира отборът на ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” Горна Оряховица.

Надяваме се традицията да се запази и през следващата учебна година да има още повече участници.

23.03.2017 - Светът е Електроника
На 17.03.2017 година в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” – гр. Плевен се проведе национално състезание по електроника „Светът е електроника”. Участваха отбори от 2 възрастови групи – първата е от ученици от 9 и 10 клас, а втората – от 11 и 12 клас.
Състезанието за първа група протече в два етапа – теоретичен тест и практическа задача, като тестът носи 40 %, а практиката – 60% от общата оценка. За втора група етапите бяха три - теоретичен тест, практическа задача и проектиране на електронна схема с PROTEL. Съотношението е 40 % - тест, 40% - практика и 20% - проектиране.
Участваха ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” – гр Плевен, ПГМЕТ – гр. Плевен, ПГМЕТ – гр. Пазарджик, ПГМЕЕ – гр. Бургас, ПГТК – гр. София и ПГБТ – гр. Пловдив. Общият брой на учениците беше 18.
Отборите на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” показаха отлична подготовка и заеха челното първо място в двете групи. Владислав Тенев и Владимир Куцинов от 10 а клас постигнаха резултат 178 точки от общо 200. Венислав Бешев от 12 а и Давид Владимиров от 12 б получиха 189 точки от 200 максимални. Второ място 9-10 клас заеха ПГМЕТ – гр. Пазарджик, а трето ПГМЕЕ – гр. Бургас. На второ място 11-12 клас се класираха учениците от ПГТК – гр. София, а на трето – ПГМЕТ – гр. Пазарджик.16.03.2017 - Регионално състезание по природни науки
На 16.03.2017 год. с ученици от ХІІ клас, специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ се проведе регионално състезание по природни науки съвместно с ХТМУ – София. Тестът, върху който работеха учениците съдържа шест модула, общо 30 въпроса по химия, биология, математика, география, информатика и физика. Оценката от състезанието е равностойна на предварителен кандидатстудентски изпит към ХТМУ – София.
Успех, химици!


12.03.2017 - Нова професия: Приложен програмист
Всички желаещи за новата учебна година могат да изучават специалност Приложно програмиране. Повече информация може да прочетете по-долу от извадката на МОН
Нова професия „Приложен програмист“ в Списъка на професиите
Със Заповед № РД 09-1948/12.12.2016 г. на министъра на образованието и науката, г-жа Меглена Кунева, към Списъка на професиите за професионално образование и обучение беше добавена нова професия.
Към професионално направление 481 „Компютърни науки“ се включва следната професия:
481030 „Приложен програмист“ със специалност
4810301 „Приложно програмиране“ – трета степен на професионална квалификация.

Въвеждането на професията и осигуряването на качествено образование и обучение по нея в тясно сътрудничество между бизнеса и образователните институции е основен начин за преодоляване на дефицита на кадри в областта и за успешното развитие на софтуерната индустрия. Съвместно с Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), НАПОО разработи проект на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията, който предстои да бъде утвърден. Документът можете да видите тук:

23.02.2017 - Открит урок
На 22.02.2017 година от 13.30 часа в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ - Плевен в лаборатория 06 по Компютърна техника и технологии се проведе открит урок на тема: „Импулсни захранващи устройства за РС, мобилни компютри и монитори“.


Урокът беше представен от инж. Боруш Сагунов с ученици от 11 в клас специалност „Компютърна техника и технологии“ в час по Процесори, памети и дънни платки за РС - учебна практика.

На урока присъстваха Директора на училището – г-н Калин Йончев, заместник- директорите г-жа Валентина Гатева и г-н Венелин Вътков и учители от общообразователния и професионалния цикъл. Гости на урока бяха и учители от професионални гимназии, членове на Асоциацията на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии.

Открития урок беше наблюдаван с интерес от доц. Кукинска – завеждащ катедра КСТ в ТУ Габрово и доц. Симеонов - преподавател по КТ. На открития урок присъстваха представители на Технически Колеж - Ловеч доц. Пенчо Пенчев – директор на колежа, гл. асистент Даниел Ангелов и гл. асистент Милко Дочев.

Учениците от 11 в клас се запознаха с устройството, принципа на действие и характеристиките на импулсните захранващи блокове (ИЗБ). По време на практическото занятие учениците измерваха работните напрежения и изчисляваха общата мощност на предоставените им ИЗБ. За окачествяването на ИЗБ учениците работиха с мултицети и цифрови тестери. Учениците получиха много добри резултати от измерванията. Практическото занятие завърши с анализи и изводи за най-честите проблеми, които възникват при експлоатацията на ИЗБ.

03.02.2017 - Ученическо състезание
„Проектиране дизайн на уеб сайт“ беше проведено в Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Професор Асен Златаров“, гр. Плевен

На 01.02.2017 г. беше проведено ученическо състезание „Проектиране дизайн на уеб сайт”, организирано от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и катедра „Бизнес информатика“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов. Домакин на състезанието беше Професионалната гимназия по електроника и химични технологии „Професор Асен Златаров“ гр. Плевен.
В началото, участниците в състезанието приветства доц. д-р Веселин Попов – ръководител на катедра „Бизнес информатика“. В състезанието взеха участие 9 ученици от ПГЕХТ. Представеният казус изискваше от учениците да проектират дизайн на уеб сайт на планински хотел. В помощ на участниците, бяха представени добрите практики за проектиране на уеб сайтове от подобен вид. Ментори на ученическите отбори бяха асистенти и докторанти от катедра „Бизнес информатика“. За решаване на казуса, участниците използваха компютри и софтуерни приложения за обработка на изображения и презентация.


В края на състезанието отборите представиха своите проекти пред жури в състав: доц. д-р Веселин Попов, Боруш Сагунов и Венелин Вътков от ПГ за електрона и химични технологии. На първо място беше отличен екип Креатив вижън – Веселин Бориславов Ангелов, Георги Стефчов Цочев, Веселин Маринов Янков с ментор ас. д-р Искрен Таиров.


Специално отличие за уеб сайт с креативен дизайн беше присъдено на екип Делта солюшънс – Пламен Кирилов Дамянов, Кольо Димитров Маринов, Георги Тодоров Павлов с ментор Теодор Тачев.


Специално отличие за уеб сайт с най-добра функционалност беше присъдено на екип Ню софт – Павлин Бисеров Кърчев, Мирослав Тихомиров Кожухарски и Пламен Бисеров Петков. Ментор на екипа беше ас. Асен Божиков.


По време на посещението на екипа от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в ПГЕХТ „Асен Златаров“ бяха набелязани бъдещи инициативи, които катедра „Бизнес информатика“ ще проведе пред като лекции пред учениците по теми свързани с технологиите за разработване на уеб приложения, както и провеждането на следващото ученическо състезание.

01.02.2017 - Документи за стипендии за втория срок


23.01.2017 - Договор за безвъзмездна помощ
Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Повече информация може да разгледате в приложеният файл.

10.01.2017 - Заседание на Обществения съвет


06.01.2017 - 9 и 10 Януари са неучебни дни
9 и 10 януари (понеделник и вторник)се обявяват за неучебни дни за всички училища на територията на Община Плевен.
Учениците трябва да се върнат в класните стаи на 11 януари (сряда). Пропуснатият учебен материал ще се наваксва чрез преструктуриране на учебното съдържание. Учителите да си пуснат отпуск за двата дни и да представят преструктурането до 12 януари.

28.11.2016 - Коледен базар
УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ И УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО В ПГЕХТ ”Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ” гр. Плевен

ОРГАНИЗИРАТ КОЛЕДЕН БАЗАР на 19-21.12. 2016 ГОДИНА С БЛАГОТВОРИТЕЛНА ЦЕЛ.
ВСИЧКИ КЛАСОВЕ ТРЯБВА ДА ИЗРАБОТЯТ ПРАЗНИЧНИ СУВЕНИРИ, КАРТИЧКИ ИЛИ КОЛЕДНА УКРАСА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРОДАЖБА И СЪБРАНИТЕ ПАРИ ЩЕ БЪДАТ ДАРЕНИ НА НУЖДАЕЩИ СЕ ДЕЦА СИРАЦИ.
ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРАЗНИЧНИ СУВЕНИРИ ДА ЗАЯВЯТ УЧАСТИЕТО СИ НА
КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ДО 2.12.2016 година

Краен срок за предаване на материалите е 17.12.2016 г.

25.11.2016 - Посещение в Технически колеж - Ловеч
На 24.11.2016 година в Технически колеж – Ловеч се проведе среща с преподаватели и директора на колежа, учители и ръководството на ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров". На срещата се подписа договор за сътрудничество между двете учебни заведения.
25.11.2016 - Среща с представители на ETN - Italy
На 25.11.2016 година екип на Education and Training Network – Italy посети ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров". Президентът на фирмата и сътрудниците му се запознаха с обучението в гимназията, срещнаха се с ръководството на училището и разискваха бъдещите съвместни проекти.Повече информация тук

11.11.2016 - Медицински бележки


14.10.2016 - Нацоналната седмица на четенето
На 12.10.2016 година ученици от ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров"посетиха Регионална библиотека "Христо Смирненски" гр. Плевен в Нацоналната седмица на четенето.28.09.2016 - Писмо от Дирекция "Социално подпомагане"


02.09.2016 - Списък с учебниците за 2016/2017 год.


28.04.2016 - Състезание „ЗАБАВНА НАУКА“
На 26.04.2016 г. се проведе състезание „ЗАБАВНА НАУКА“ между специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ и „Компютърна техника и технологии“ в 8 А клас. Двете специалности бяха разделени на два отбора - АРХИМЕД и ПАСКАЛ. Проведоха се шест кръга с различни занимателни игри по физика. След оспорвана игра победител стана отбора на АРХИМЕД („Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“), той заслужи победата с най-бързи и точни отговори. Бяха връчени грамоти на участниците. Учениците показаха, че физиката никак не е скучна. Напротив! Чрез нея можеш много да се забавляваш!
13.04.2016 - Еднократни стипендии на ученици


17.03.2016 - Състезание по Асемблиране на РС
На 17.03.2016 година в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” Плевен се провежда Национално състезание по Асемблиране на РС. Инициатор и организатор на събитието е Асоциацията на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии.
Състезанието по „Асемблиране на РС” се провежда за втора година и целта му е да се мотивират учениците за професионална реализация по изучаваната професия - „Техник на компютърни системи”.
Надпреварата протича на два етапа – теоретична и практическа част. Учениците първо решават теоретичен тест, а след това изпълняват практическа задача.
В състезанието участват ученици от четири професионални гимназии – ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” - Горна Оряховица, ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” - Севлиево, ПГ по телекомуникации - София и ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” - Плевен.25.02.2016 - Рейтингова система на висшите училища
Информация може да намерите на адрес: rsvu.mon.bg

05.01.2016 - Промени в Закона за семейни помощи за дец


23.12.2015 - Нови поддомейни за ваше удобство
От днес за ваше удобство са направени няколко нови поддомейна.
- родители и ученици могат да проверяват оценките и отсъствията от домейна: dnevnik.pgeht.net
- информация за новите книги в нашата Библиотека може да получите от домейна: biblioteka.pgeht.net

06.12.2015 - ПГЕХТ е член на асоциацията АПГЕЕКТ
Вече официално ПГЕХТ е член на Асоциация на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии (АПГЕЕКТ). Повече информация може да видите тук

12.10.2015 - Вътрешни правила за получаване на стипенд


17.07.2015 - “Мениджмънт и европейски подхoди в IT сфе
http://www.bgsever.info/news/2015/07/17/50473/

24.04.2015 - Национално състезание по химия
ВТОРО ОТБОРНО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ за Иса Николаев Орлинов от ХІІ клас, специалност „Технология на биогоривата” на XVII-то Национално състезание по химия.
Състезанието се проведе на 18 и 19.04.2015г. в гр. Русе.
Учителите от методичното обединение „Химични и екологични дисциплини” – инж. Даниела Петрова, инж. Сашка Спасова и Радка Кръстева, както и ръководството на училището, изказват специална благодарност на Иса Орлинов за постигнати високи резултати в обучението му по химия и за представянето на гимназията на това високо национално ниво.
Много здраве, успешно дипломиране и изкачване на още много върхове в науката му желаят неговите учители!

   

16.04.2015 - Паметник на "Проф. Асен Златаров”
На 16.04.2015 година директорът на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” - Плевен, г-н Калин Йончев, направи първа символична копка във връзка с изграждането на паметник на проф. д-р Асен Златаров. Създаването на паметника е обвързано с 50-годишнината от създаването на училището. Той ще бъде разположен в двора на гимназията и се очаква да бъде завършен до февруари 2016 година. Средствата, необходими за изграждането му, ще бъдат събрани посредством дарения, за които дарителите ще получат свидетелства за дарение.

 

27.03.2015 - Състезание по КТТ
На 26.03. 2015 година в Професионална гимназия по електроника и химични технологиии „Проф. Асен Златаров”, гр. Плевен се проведе регионално състезание по компютърна техника и технологии. Участваха ученици от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” - гр. Плевен, ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” – гр. Горна Оряховица, ПГМЕТ „Ген Иван Бъчваров” – гр. Севлиево и ПГ по телекомуникации - гр. София.
Снимки от състезанието може да видите в раздел "Галерия".

27.03.2015 - Обучение от немски експерт
На 27.03.2015 г. завърши обучение на ученици и учители от ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров" по проект с немски специалист Dr. med. Manfred Schlűter–Etter от SES - Германия. В обучението участваха ученици от ХІ и ХІІ клас, специалност Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти". Дискутираха се най-новите технологии по фармацевтична и хомеопатична промишленост. Обучението завърши с раздаване на сертификати на участниците. Снимки може да видите в раздел "Галерия".


26.03.2015 - Състезание „МОГА И ЗНАЯ КАК”
На 21 и 22 март 2015 г. в Техническия университет - град Габрово се проведе регионалния кръг на Национално състезание по приложна електроника „МОГА И ЗНАЯ КАК”, организирано от Министерство на образованието и науката и търговска верига ЕЛИМЕКС. Състезанието е ежегодно и се провежда с цел да се мотивират учениците за професионална реализация по изучаваните професии „Техник/монтьор на компютърни системи“, както и да се сравнят постиженията в областта на обучението по електроника на национално ниво. Отборът по приложна електроника при Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ – Плевен, в първа възрастова група в състав: Венислав Бешев от X А клас и Давид Владимиров от X Б клас с ръководител инж. Иво Иванов, заеха отборно първо място и се класираха за финалния кръг на състезанието, което ще се състои в рамките на Панорамата на професионалното образование в град Пловдив в края на месец април.


19.03.2015 - Организира се състезание по КТТ
На 26.03. 2015 година от 11 часа в Професионална гимназия по електроника и химични технологиии „Проф. Асен Златаров”, гр. Плевен ще се проведе регионално състезание по компютърна техника и технологии. Участници са ученици от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” - гр. Плевен, ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” – гр. Горна Оряховица, ПГЕМТ „Ген Иван Бъчваров” – гр. Севлиево и ПТГ „Д-р Никола Валиади” – гр. Габрово. Състезанието може да се наблюдава в on-line режим. Състезателните задачи са с практическа насоченост и са изготвени на база на учебното съдържание по професия „Техник на компютърни системи” за ХI и ХII клас.

     

18.03.2015 - CISCO Академия
Завърши поредният курс на CISCO Академия с учениците от ХІІ а клас.

18.12.2014 - Образователна мобилност на ученици в Англ


02.11.2014 - Церн - Магия на науката
Национална учителска програма за учители от област на образование „Техника“. От 06.10.2014 г. до 10.10.2014 г. в CERN (Conseil Europeen pour la Recherhe Nucleaire) – Женева се проведе първата Национална учителска програма за учители по професионална подготовка от област на образование „Техника“. Тя бе организирана от Министерството на образованието и науката, съвместно с образователния офис в CERN.
Такова обучение се осъществява за пръв път за български учители-инженери. От ПГЕХТ “Проф. Асен Златаров“ - Плевен в програмата се включиха инж. Албена Кирилова и инж. Делка Стоянова.

В рамките на 40-часова обучителна програма, те се запознаха с физиката на елементарните частици, откриването на бозона на Хигс, машинния дизайн и CAD системите, медицинската физика и нейното приложение в съвременната диагностика и лечение, както и с информационните системи за обработка на данни. Български учени, работещи в CERN разкриха на участниците принципите на действие на ускорителите, детекторите ATLAS и CMS. Разгледани бяха тестовата установка за магнитите на Големия адронен колайдер и компютърния център на CERN, както и посетителските центрове на детектора ATLAS, GLOBE и MICROCOSM. В програмата бяха включени и лабораторни упражнения с конструиране на мехурчеста камера за регистриране на космически частици.


Целта на завършилата образователна програма е учителите-инженери да предадат наученото на свои колеги и ученици, с което да подготвят следващите млади поколения от инженери, физици и специалисти за предизвикателствата на магията на науката в CERN.
   

13.05.2014 - Изпит за проверка на способностите
На 13.05.2014 год. е последния ден за подаване на заявления за полагане на изпит за проверка на способностите. Заявленията се подават до директорите на училищата, където учат учениците и се внася такса.

09.05.2014 - Информационен център Европа Директно
Информационен център Европа Директно - Плевен стартира на 9 май 2014 година поредица от събития, част от инициативата “Отново на училище”. Тя се осъществява всяка година, като целта й е да направи Европейския съюз по-разбираем за своите млади граждани.

Първата среща е с младежи, възпитаници на Професионална гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров” - Плевен и членовете на нейния клуб за финансова грамотност с ръководител инж. Албена Кирилова. Основен акцент в нея са икономическите познания за Европа, нейният единен пазар и валута, паричен съюз, политиките за стабилност и растеж в Европейския съюз, които до доведат до изход от икономическата криза.


09.04.2014 - Проект "Химията е навсякъде - мрежа"
Проектът е финансиран в рамките на програма "Учене през целия живот", има за цел да повиши интереса на учащите към изучаване на дисциплината Химия.
Портал на проекта: http://www.chemistryisnetwork.eu
Web-сайт на проекта:http://www.chemistryisnetwork.eu/info/

28.03.2014 - Екоакция организираха в ПГЕХТ


В подкрепа на ежегодната инициатива за почистване на населеното място „Да изчистим България за един ден” ръководството на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – Плевен планира редица мероприятия за почистване, залесяване и облагородяване на училищния парк и спортните площадки. Отделните класове на ПГЕХТ, по график, заедно със своите учители и съответните длъжностни лица от персонала, започнаха от днес да почистват алеите и тревните площи. Те събраха и изхвърлиха почистената трева от цветните лехи, отрязаните сухи клони и храсти, останалите миналогодишни листа и различни битови отпадъци.


За облагородяване на околната среда и превръщане на училищния двор в приятно място за отмора и релакс в парка на гимназията са залесени празни пространства с 20 кипариса, 12 фиданки липа и 12 фиданки от чинар. Засадени са храсти за жив плет и 6 камелии. Оформиха се също цветни лехи, където ще цъфтят 80 нови розови храсти.


12.02.2014 - Критерии за отпускане на стипендии


10.02.2014 - Заявление - Декларация


15.12.2013 - Семинар по модулно обучение

„Модулното обучение – гаранция за качество на професионалното обучение и възможност за достигане изискванията на пазара на труда” бе темата на работния семинар, който се проведе днес в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” в Плевен. Събитието предизвика голям интерес сред педагози, екперти и директори на училища от Северна България.

В него се включиха учители от професионални гимназии от Плевен, Долни Дъбник, Русе, Велико Тъново, Севлиево и Горна Оряховица. Присъстващите на семинара дискутираха по темите за същността и перспективата за развитие на модулното обучение, както и за въможностите, които то предоставя за базова професионална подготовка.


04.10.2013 - Вътрешни правила
За условията и реда за получаване на стипендии от учениците на ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров", след завършено основно образование

15.07.2013 - Следете класирането вече и през GSM
Вече може да следите дали вашето дете е прието в училището и през мобилната версия на нашият сайт: www.pgeht.net

19.11.2012 - Откриха се нови учебни лаборатории
На 16.11.2012 година в ПГЕХТ се откри комплекс с нови учебни зали по проект на Национална програма - Модернизация на системата на професионалното образование.

 

Повече снимки може да намерите в нашата галерия или натиснете тук

00.00.0000 - Родителска среща

На 03.10.2019 год. (четвъртък) от 17.30 часа ще се проведе родителска среща за всички класове.© 1998 - 2012, Виком 82 ЕООД. Последното обновяване е направено на 20 Октомври 2012 година