Професионална гимназия по електроника и химични технологии 'Проф. Асен Златаров' е разположена в Плевен (Централна Северна България). Подготвя кадри в областта на Компютърната техника и технологии, Компютърни мрежи, Възобновяеми енергийни източници и химични технологии. Броят на учениците, обучаващи се в училище, е 400. Обучението се провежда в 20 специализирани кабинета, оборудвани с мултимедийни системи, 12 лаборатории по компютърна техника, 6 кабинета по информатика и информационни технологии, 2 лаборатории по фото- волтаични системи.
 

 

 


© 1998 - 2013, "Виком 82" ЕООД. Всички права са запазени © Последното обновяване е направено на 14 Май 2013 година