Новини и съобщения

21.12.2021 - Проект Cybertrain в Падуа, Италия  Сподели във Facebook

В периода от 07.08.2021 до 21.08.2021г. се  реализира проект 2019-1-BG01-KA102-061986,  „Усвояване на иновативни технологии в областта на дигиталния софтуер и киберсигурността - CYBERTRAIN“ по програма „Еразъм+“. Първоначално практиката бе предвидена да се проведе в  Плимут, Югозападна Англия, но поради влошената епидемична обстановка, свързана с Covid 19,  проектът се реализира в Падуа, Италия. В мобилността взеха участие 20 (двадесет) ученици от X, XI и XII клас.

Освен задължителната теоретична и практическа част от мобилността, по време на престоя си участниците имаха възможност да посетят дигиталния център на университета в Падуа, където им бяха показани нагледно устройството, поддръжката и управлението на всички сървъри в университета, в който се обучават 70 000 студенти. Част от културната програма на  бенефициентите в проекта беше свързана с посещението на Венеция – Плаващия град и на града на Ромео и Жулиета -Верона.

Повече информация може да прочетете тук


31.10.2021 - Проект "Умна класна стая" по Еразъм +  Сподели във Facebook

„Лошият учител забравя, че е бил ученик. Добрият учител помни, че е бил ученик. Истинският учител знае, че все още е ученик.“ Осъзнавайки тази истина, учителите в ПГЕХТ не престават да учат, да придобиват нови знания и умения, чрез които да провокират учениците, да ги мотивират и да правят часовете интересни и желани. Доказателство за този стремеж е участието на 11 педагогически специалисти в проект № 2020-1-BG01-KA101-078634 „Умна класна стая“ по програма „Еразъм+“. Проектът беше насочен към използването на интерактивни методи на обучение, които насърчават интереса към професията, допринасят за ефективното придобиване на учебни материали, формират модели на поведение, осигуряват висока мотивация, сила, знания, отборен дух и свобода на изразяване и най-важното - допринасят за усвояване на сложните компетенции на бъдещите специалисти.

Мобилността по проекта се осъществи в Берлин, а на 26. 10. 2021 бяха отчетени резултатите от обучението. В присъствието на целия учителски колектив и на гости от различни институции участниците в проекта демонстрираха новопридобитите знания и умения. Всеки ползвател показа своя презентация за интеракцията в час, като акцентът беше поставен не върху теорията, а върху практическото приложение на интерактивните методи в конкретната работа по предметите. В тези презентации участниците в проекта споделиха знания и опит за използването на иновативни педагогически методи и практики в учебния процес. Целта им беше да покажат как тези методи мотивират учениците, предизвикват ги да търсят, да тестват, да мислят творчески, да вложат желание, старание и емоция във всяка поставена им задача. Наред с това тези методи  подобряват качеството на приобщаване на ученици с дефицит на концентрация или хиперактивност.

Презентациите бяха атрактивно поднесени, с професионализъм и компетентност, както и с доза хумор за преодоляване на професионалния стрес, от което събитието стана още по-интересно. Те са доказателство, че работата по проекта „Умна класна стая“ е било изключително полезно за учителите. Споделените добри педагогически практики, свързани с иновативни интерактивни методи на преподаване, са своеобразно презареждане на професионалния  потенциал. Включването им в часовете повишава  качеството на преподаването, модернизира го в съответствие с европейските стандарти. Използването на модерни методи в обучението подготвят учениците за бъдещата им реализация. Затвърди се мнението, че учебната дейност не е изолирано индивидуално усилие на ума, а в нея участва цялата личност, заедно с проекциите на разнообразните взаимодействия, в които участва.

При представянето на презентациите стана ясно, че учителите са работили активно в екип, което носи потенциал за разработването на бинарни и мултидисциплинарни уроци; подпомага решаването на конфликти; търсенето и намирането на компромиси; вземането на групови решения.

Наред с конкретните теми по проекта беше представена и културната програма. Музеите в Берлин, дворците в Потсдам, разходката с туристически кораб по р. Шпрее обогатиха знанията за Германия и донесоха радост и удовлетворение.

Споделеният опит и интересът на колектива към него са аргумент, че в ПГЕХТ образованието се възприема като постоянна реорганизация и преустройство на опита, в основата на който лежи идеята за непрекъснато развитие на личността.12.10.2021 - Обучение от Русенски университет  Сподели във Facebook 23.09.2021 - Стипендии за I учебен срок  Сподели във Facebook


Следваща страница