1 2 3 4

През 2018 година преподаватели от ПГ по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" - гр. Плевен успешно се сертифицираха и направиха ПГЕХТ първото училище в България, което стана MikroTik Академия. Основната цел, която си поставя MikroTik Академия при ПГЕХТ, е ефективно профилирано образование на специалисти в областта на компютърните мрежи, изградени с продукти и решения на MikroTik. Най-добрите ученици от ПГЕХТ ще преминават курс и ще имат възможност да получат сертификат MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) след успешно положен изпит. Сертификатът MTCNA е международно признат и разпознаваем. Успешно положилите изпит ще получат Безплатен RouterOS ниво 4 лиценз. Знанията и уменията предоставяни в MikroTik академията създават предпоставки за многостранна реализация на учениците в традиционните телекомуникации и в специализираните области на мрежовите системи за управление на отговорни технологични процеси.

Може да видите подробно всички академии в България за обучение на MikroTik

Сертифицирани инструктори
инж. Марияна Въткова
инж. Светозара Стоянова

Обучението се провежда в малки групи с най-добрите ученици от специалностите Компютърни мрежи и Компютърна техника и технологии. Завършилите MikroTik академията при ПГЕХТ са ученици от 11 и 12 клас. Всяка година ученици показали интерес и знания към Компютърните мрежи имат възмоност да се сертифицират. Въпреки усложнената обстановка от COVID успешно три групи ученици получиха сертификати до края на 2020 година.

MikroTik академията към ПГЕХТ е подновена за три годишен период до края на 2024 година.