Проект "Усвояване на иновативни технологии в областта
на дигиталния софтуер и киберсигурността - CYBERTRAIN“

В периода от 07.08.2021 до 21.08.2021г. се  реализира проект 2019-1-BG01-KA102-061986,  „Усвояване на иновативни технологии в областта на дигиталния софтуер и киберсигурността - CYBERTRAIN“ по програма „Еразъм+“. Първоначално практиката бе предвидена да се проведе в  Плимут, Югозападна Англия, но поради влошената епидемична обстановка, свързана с Covid 19,  проектът се реализира в Падуа, Италия. В мобилността взеха участие 20 (двадесет) ученици от X, XI и XII клас.

Целта на проекта - учениците да усвоят иновативни технологии в областта на дигиталния софтуер и киберсигурността, бе изпълнена. Практиката им беше свързана не само с актуални, но и интересни теми:

- Въведение в компютърните пакети, използвани в компанията и сектора;
- Въведение в компютърна сигурност и защита на данните. Идентифициране на проблеми със сигурността и решения;
- Въведение в платформи за електронно обучение. Идентифициране и създаване на платформи за електронно обучение чрез използване на Moodle;
- Безопасно използване на YouTube, създаване на видео канали и редакция на субтитри. Как се създава YouTube видео канал и важността на субтитрите;
- Софтуер за онлайн проучвания и анализ на данни. Практически опит с инструмента за онлайн проучвания Murvey;
- Обработка на документи, подписване и споделяне. Практически упражнения за тестване на собствената дигитална сигурност и онлайн идентичност на учениците;
- Усъвършенствани инструменти за управление на проекти и платформи – ключови понятия и практика. Практическа сесия с инструмент за управление на проекти;
- Уебсайт одит. Практическо упражнение с извършване на одит на реален уебсайт;
- Проектиране и разработване на база данни. Практическо упражнение за разработване на база данни въз основа на реален пример;
- Онлайн изпит. Проверка и обсъждане на резултатите. Приключване на практиката.

 

Освен задължителната теоретична и практическа част от мобилността, по време на престоя си участниците имаха възможност да посетят дигиталния център на университета в Падуа, където им бяха показани нагледно устройството, поддръжката и управлението на всички сървъри в университета, в който се обучават 70 000 студенти. Част от културната програма на  бенефициентите в проекта беше свързана с посещението на Венеция – Плаващия град и на града на Ромео и Жулиета -Верона.

 

Повече снимки може да видите в нашата галерия