Проект “Усвояване на иновативни технологии в областта на дигиталния софтуер и киберсигурността - CYBERTRAIN” има за цел да изпрати 60 ученици от три професионални технически гимназии на двуседмична практика в Плимут, Югозападна Англия. Практиката ще се осъществи в реална работна среда през април-август 2021г. в дигиталната агенция „Тотал Иновейшън ЕС“, специализирана в разработването на цялостни бранд стратегии, технологични приложения, уеб сайтове за ефективно онлайн присъствие, е-управление и киберсигурност.

Участниците в мобилността са ученици от 10-11 клас, придобиващи професионална квалификация в областта на компютърните науки, информационни системи и технологии от:

  • Професионална гимназия по електротехника и електроника "Мария Склодовска Кюри" – гр. Сливен
  • Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" – гр. Плевен
  • Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - гр. Бургас.

За успешното протичане на практическите дейности се предвижда предварителна педагогическа и културна подготовка, както и обучение по комуникативен и технически английски език. ПЕК и престоят в Англия ще позволят на ползвателите да опознаят една чужда култура, ще улеснят тяхната адаптация и успеваемост по време на практиката.

По време на мобилността участниците ще разширят спектъра на приложение на теоретичните знания в практиката в съответствие с международните стандарти в целевия бранш и ще подобрят професионалните си компетентности посредством придобиване на умения в областта на:

- Компютърната сигурност и защитата на данните

- Създаване на платформи за електронно обучение чрез използване на Moodle

- Безопасно използване на YouTube, създаване на видео канали и редакция на субтитри

- Работа със софтуер за онлайн проучвания и анализ на данни Murvey

- Обработка на документи, подписване и споделяне - тестване на собствената дигитална

сигурност и онлайн идентичност

- Използване на усъвършенствани инструменти за управление на проекти и платформи

- Провеждане на уебсайт одити

- Проектиране и разработване на бази данни.

В резултат полученият опит и практически умения ще повишат конкурентоспособността на участниците и ще отговорят на потребностите от кадри в целевия сектор.

След приключване на мобилността, придобитите практически умения и опит ще бъдат удостоверени със Сертификати за премината практика и референции от „Тотал Иновейшън ЕС“, както и документ Европас Мобилност, което значително ще разшири бъдещите професионални възможности на участниците.