Covid-19 мерки

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ПГЕХТ „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“ В УСЛОЖНЕНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА И ПАНДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА